Umowa pośrednictwa na wyłączność – czy warto z niej korzystać?

7 czerwca 2024 | Aktualizacja: 11 czerwca 2024 | Artykuł sponsorowany | 5 min. czytania

Umowa pośrednictwa na wyłączność jest jednym z rodzajów umów pośrednictwa. Wśród umów pośrednictwa wyróżniamy umowę pośrednictwa na wyłączność oraz umowę pośrednictwa otwartą. Umowa pośrednictwa na wyłączność charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż zlecający sprzedaż nieruchomości zawiera umowę z jednym, konkretnym pośrednikiem. Fakt zawarcia umowy na wyłączność przekłada się na większe zaangażowanie pośrednika, bowiem za cały proces sprzedaży odpowiedzialny jest tylko jeden podmiot. Umowa pośrednictwa na wyłączność wskazana jest szczególnie przy sprzedaży nieruchomości o skomplikowanych stanach prawnych.

Umowa pośrednictwa na wyłączność – czy warto z niej korzystać?
Umowa pośrednictwa na wyłączność – czy warto z niej korzystać?

Zalety umowy na wyłączność

Skupiona strategia marketingowa

Jedną z kluczowych zalet umowy pośrednictwa sprzedaży na wyłączność jest możliwość skupienia wszystkich działań marketingowych polegających na promocji i reklamie ofert. W przypadku umowy pośrednictwa na wyłączność pośrednik inwestuje większe środki na promocję oraz poświęca więcej czasu na promocję oferty, co w konsekwencji przekłada się na szybszą sprzedaż nieruchomości. Pośrednik nadto, może dostosować strategię sprzedaży do specyfiki nieruchomości i oczekiwań klienta.

Większe zaangażowanie pośrednika

Pośrednik poświęca więcej czasu na sporządzenie atrakcyjnej oferty w oparciu o zdobyte doświadczenie zawodowe i znajomość rynku, a następnie wdraża proces promocji i reklamy ofert. Pośrednik będący stroną umowy pośrednictwa na wyłączność zazwyczaj przeprowadza bardziej szczegółową analizę rynku, aby dostosować cenę sprzedawanej nieruchomości oraz ofertę do aktualnej sytuacji rynkowej. Taki pośrednik jest bardziej zmotywowany i zaangażowany, albowiem przeprowadzenie szybkiej i skutecznej finalizacji transakcji, ma bezpośrednie przełożenie na szybsze uzyskanie wynagrodzenia przez pośrednika.

Lepsza kontrola procesu sprzedaży

Zlecający sprzedaż nieruchomości zawierając umowę pośrednictwa na wyłączność, pozostaje w kontakcie tylko z jednym pośrednikiem, co pozwala na bezpośredni wgląd w cały proces, a nadto otrzymanie kompleksowej informacji. Powyższe ułatwia wymianę informacji, zarządzanie ofertami oraz negocjacje z potencjalnymi kupującymi. Niejednokrotnie powyższe upraszcza cały proces sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza w trudnych transakcjach, które wymagają stałej komunikacji i szybkiej reakcji na dodatkowe zapytania potencjalnych kupujących.

Ryzyka i wady umowy na wyłączność

Ograniczenie konkurencji

Umowa pośrednictwa na wyłączność zawierana jest na czas określony. Strony mogą ukształtować czas obowiązywania umowy np. 3, 6 czy 9 miesięcy. Po tym okresie strony mogą zawrzeć umowy na wyłączność z innym pośrednikiem lub przejść na umowę pośrednictwa otwartą. Przez okres wyłączności sprzedażą nieruchomości może zajmować się tylko jeden, konkretny pośrednik. W czasie obowiązywania umowy pośrednictwa na wyłączność nie możemy zawrzeć umowy z innym pośrednikiem. Jeżeli pośrednik nieruchomości wykazuje się nieefektywnymi działaniami i niedostatecznym zaangażowaniem, może to potencjalnie ograniczyć zasięg promocji oferty. Co oznacza, że nieruchomość nie zostanie sprzedana w czasie zakładanym przez sprzedającego.

Zależność od kompetencji pośrednika

Bardzo często skuteczna i szybka finalizacja procesu sprzedaży nieruchomości zależy również od umiejętności i doświadczenia pośrednika nieruchomości. Znajomość rynku, oczekiwania potencjalnego kupującego, umiejętność formułowania treści ofert sprzedaży oraz ich promocja jest kluczem do skutecznej finalizacji transakcji. Brak rozeznania w tym zakresie oraz nieznajomość rynku nieruchomości może prowadzić do długiego, a tym samym niesatysfakcjonującego procesu sprzedaży nieruchomości.

Ryzyko niedostatecznej promocji

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy pośrednictwa na wyłączność dokładnie omówić plan promocji nieruchomości i ustalić oczekiwania względem pośrednika nieruchomości. Jeżeli pośrednik nie będzie wykorzystywał skutecznych metod promocji, nie będzie zaangażowany w rozpowszechnianie ofert oraz reklamę spowoduje to negatywny wpływ na szybkość sprzedaży. Brak odpowiednich zasobów oraz brak znajomości metod promocji ofert oraz strategii marketingowej ma bezpośredni wpływ na zainteresowanie potencjalnego kupującego.

Jak wybrać pośrednika do umowy na wyłączność?

Decydując się na umowę na wyłączność, warto jest poświęcić czas na zbadanie kwalifikacji tj. czy jest to licencjonowany pośrednik czy nie oraz doświadczenia pośrednika. Warto sprawdzić opinie innych klientów jeżeli takowe są na profilu danego pośrednika lub biura nieruchomości, na stronie internetowej lub w szeroko pojętych social mediach, mając na względzie efektywność poprzednich sprzedaży oraz metody pracy pośrednika z klientem. Ważne jest, aby wybrać odpowiedniego pośrednika nieruchomości bądź biuro nieruchomości, tak aby proces sprzedaży nieruchomości przebiegał w odpowiedni sposób i z zaangażowaniem.

Podsumowanie

Umowa pośrednictwa na wyłączność może być korzystna zarówno dla zlecającego sprzedającego, jak i dla pośrednika. Umowa pośrednictwa na wyłączność może zapewnić efektywną sprzedaż przy zaangażowaniu pośrednika oraz wypracowaniu odpowiedniej strategii marketingowej. Wówczas zarówno pośrednik nieruchomości, jak i zlecający sprzedaż będą zadowoleni z przebiegu i finalizacji umowy sprzedaży nieruchomości. Niemniej, zawsze warto mieć na uwadze potencjalne ryzyka i kierując się wyborem konkretnego pośrednika lub biura nieruchomości dochować należytej staranności przy nawiązywaniu współpracy.