O czym należy pamiętać, składając wniosek o urlop wypoczynkowy?

4 lutego 2022 | Artykuł sponsorowany

Urlop wypoczynkowy stanowi jedno z ważniejszych praw przysługujących pracownikowi. Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracy przysługuje w ciągu roku prawo do urlopu wypoczynkowego. Mówi o tym art. 14 Kodeksu pracy: „Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”. Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek. O czym należy pamiętać, składając wniosek o urlop wypoczynkowy? Co uwzględnić we wniosku i kiedy go złożyć? W jaki sposób wypełnić go prawidłowo? Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat przed planowanym urlopem. Kwestie te zostaną szerzej omówione w niniejszym artykule.

O czym należy pamiętać, składając wniosek o urlop wypoczynkowy?
O czym należy pamiętać, składając wniosek o urlop wypoczynkowy?

Wniosek o urlop wypoczynkowy - właściwa forma i dane

Wniosek o urlop wypoczynkowy to dokument, który pracownik składa swojemu pracodawcy na piśmie, przed planowanym urlopem. Chociaż Kodeks pracy nie określa dokładnie wymaganej formy, dlatego ustne złożenie wniosku także będzie się liczyło. Jednak lepiej taki wniosek napisać, wówczas zawsze mamy pewność, że pracodawca będzie pamiętał o naszej chęci skorzystania z urlopu. Takie pismo warto przygotować odpowiednio wcześniej przed planowanym wypoczynkiem. Należy pamiętać, że pracodawca przy rozważaniu, czy urlopu nam udzielić w pierwszej kolejności będzie kierował się ogólnym dobrem firmy. Dlatego więc lepiej napisać go odpowiednio wcześniej, jeśli zależy nam na jakimś konkretnym terminie urlopu. Oczywiście sam wniosek w formie pisemnej powinien zawierać także określone dane. Niektóre firmy posiadają własne gotowe wnioski o urlop, które można wykorzystać. Jeśli nie, warto wiedzieć, co wskazać w dokumencie. Należy w nim zawrzeć przede wszystkim:

  • prośbę o udzielenie urlopu,
  • dokładne określenie jego terminu (od którego do którego dnia),
  • liczbę dni roboczych, jaka przypada na nasz urlop i ile chcemy wykorzystać, 
  • wskazanie roku, którego urlop dotyczy,
  • podpis i datę pracownika oraz przełożonego.

Wniosek o urlop wypoczynkowy - kiedy złożyć?

Skoro znana jest już forma wniosku o urlop, warto wspomnieć również, kiedy należy taki wniosek złożyć. Jak wspomniano wcześniej, jeśli zależy nam na urlopie w określonym terminie, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej. Jeśli istnieje w firmie system składania takich wniosków, warto się dostosować i złożyć go we wskazanym terminie. Można nawet złożyć go już na początku roku, by mieć pewność, że go otrzymamy, a pracodawca otrzyma odpowiedni czas do odpowiedniego zagospodarowania czasem. Jeśli chodzi o wymogi formalne, to nie istnieje żaden termin, który określałby, w jakim czasie należy taki wniosek złożyć, aby urlop otrzymać. Zawsze jednak warto zrobić to odpowiednio wcześnie. Poszukując inspiracji do spędzenia urlopu, warto zerknąć na 20 sposobów na ciekawe spędzenie urlopu.

Wniosek o urlop wypoczynkowy - zmiana terminu

Jeśli złożymy wniosek o urlop, a następnie będziemy zmuszeni zmienić ten termin, należy złożyć wniosek o anulowanie przyznanego wcześniej urlopu, a następnie złożyć nowy wniosek uwzględniający urlop w innym terminie. Jeśli pracodawca będzie nam przychylny, zgodzi się na tę zmianę. Nowy wniosek urlopowy powinien zawierać wszystkie wskazane wcześniej elementy. Przed urlopem warto zarezerwować ciekawe miejsce, w którym spędzimy wypoczynek.

Jak widać, istnieje kilka ważnych kwestii, których nie można pomijać przy wypełnianiu wniosku o urlop wypoczynkowy. Warto pamiętać o nich i złożyć wniosek odpowiednio wcześnie, by móc cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem.