Jak dokonać podziału majątku przy kredycie hipotecznym?

28 października 2022 | Artykuł sponsorowany

Bardzo często rozwodzące się pary posiadają wspólne nieruchomości, a także ruchomości. I – jak to zwykle w naszych czasach bywa – dom czy mieszkanie mogą być w kredycie hipotecznym. Przy podziale majątku pojawiają się więc wątpliwości, jak dokonać podziału i spłaty między byłymi małżonkami. Okazuje się, że w tej materii nawet sądy mają problemy z jednoznacznymi orzeczeniami, warto więc zagłębić się w ten temat. Nasz artykuł wyjaśnia, jak można podzielić majątek wspólny małżonków i co dalej z kredytem hipotecznym po rozwodzie.

Jak dokonać podziału majątku przy kredycie hipotecznym?
Jak dokonać podziału majątku przy kredycie hipotecznym?

Podział majątku po rozwodzie – sposoby

Po rozwodzie małżonkowie posiadają już wyłącznie swoje osobiste majątki, ponieważ ustaje małżeńska wspólnota majątkowa. Z tego powodu konieczny jest podział majątku. Zaliczamy do tego majątku oczywiście wspólne nieruchomości, ruchomości (w tym pojazdy czy przedmioty, np. sprzęt AGD, RTV itd.). Jeśli chodzi o podział majątku, decydują o tym zasadniczo same osoby zainteresowane. Z tego powodu warto dojść do porozumienia, co ułatwia wszystkie sprawy sądowe.

Możliwy jest podział majątku na kilka sposobów:

  • przez przyznanie określonych składników, dzieląc je po połowie – nie ma wtedy konieczności spłaty,
  • przez przyznanie nierównych udziałów z obowiązkiem spłaty drugiej osoby,
  • przez podział fizyczny rzeczy (o ile jest możliwy),
  • przez podział do używania lub korzystania,
  • przez sprzedaż i podział dopiero pieniędzy uzyskanych po licytacji.

Jeśli małżonkowie posiadali nieruchomość zakupioną na kredyt, częstym wyborem jest podział z przyznaniem tej nieruchomości jednej osobie z obowiązkiem spłaty drugiej. Pojawia się jednak pytanie, jak określić wartość nieruchomości. Jest to bowiem konieczne do określenia wysokości spłaty. Ponadto sam podział majątku nie jest wiążący dla banku. Co więc należy zrobić?

Przeczytaj też: Dom na kredyt a podział majątku

Wartość nieruchomości z kredytem hipotecznym

Ustalenie wartości nieruchomości z niespłaconym jeszcze kredytem jest często tematem orzeczeń sądowych. I – jak się okazuje – wcale nie jest jednoznacznie rozstrzygane. Przyjmuje się jednak za wyrokiem Sądu Najwyższego z lipca 2019 r., że przy ustalaniu wartości nieruchomości obciążonej kredytem nie dolicza się jego wartości (jeśli nie występują specjalne okoliczności). Zasadniczo taka interpretacja przyjmowana jest przez sądy.

Jeśli jednak małżonkowie nie są zgodni w tej kwestii, konieczne staje się powołanie biegłego sądowego. On ustali ostateczną wartość wspólnej nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te rozstrzygnięcia nie dotyczą banku. Dla niego nawet po rozwodzie oboje małżonkowie są nadal osobami zobowiązanymi solidarnie do spłacania rat kredytu. Jest to jednak zwykle niekomfortowa dla nich sytuacja.

Zmiana umowy kredytowej

Zasadniczo małżonek, który pozostaje w mieszkaniu czy domu, powinien spłacać dalsze raty kredytu. Jeśli robi to też drugi były małżonek (zwykle nie do końca dobrowolnie), to przysługuje mu roszczenie o zwrot tych kwot od obecnego właściciela. Warto więc dążyć do wyjaśnienia i wyprostowania tej kwestii z bankiem.
Można starać się o aneks do umowy kredytowej. W aneksie doszłoby do zmiany kredytobiorcy – z dwóch osób na jedną. Jest to jednak nie zawsze możliwe i wygodne dla banków, które wcale nie muszą zgadzać się na taką zmianę. Zawsze pewniejsze jest dla nich posiadanie dwóch dłużników niż jednego – o niższych dochodach i mniejszej zdolności kredytowej. Należy więc podjąć negocjacje z bankiem, ale mając na uwadze, że do niczego się go nie da zmusić.

Więcej informacji na Rozwodowy.pl