Impreza masowa - jakich formalności musi dopełnić organizator?

13 października 2022 | Artykuł sponsorowany

Organizacja imprezy masowej wymaga odpowiednich przygotowań. Na podmiotach przygotowujących eventy, w których bierze udział znaczna liczba ludzi, ciąży szereg wymogów. Muszą oni dopełnić wielu formalności, a także zapewnić wszystkim uczestnikom właściwy poziom bezpieczeństwa czy warunki sanitarne. Niezwykle istotne jest także dopełnienie całego szeregu formalności. W poniższym artykule prezentujemy kompendium wiedzy na temat właściwej organizacji imprezy masowej.

Impreza masowa - jakich formalności musi dopełnić organizator?
Impreza masowa - jakich formalności musi dopełnić organizator?

Czym jest impreza masowa według obowiązujących przepisów prawa?

Impreza masowa to według obowiązujących przepisów wydarzenie rozrywkowe, artystyczne bądź sportowe, w którym bierze udział określona liczba osób. W przypadku, gdy jest ono organizowane na otwartej przestrzeni, jest uznawane za imprezę masową, gdy liczba uczestników wynosi 1000 osób. Oddzielne wytyczne obowiązują w sytuacjach takich jak:

  • 500 osób-budynki, obiekty sportowe (dotyczy imprez artystyczno-rozrywkowych),
  • 300 osób-budynki, obiekty sportowe (dotyczy imprez sportowych),
  • 200 osób-budynki, obiekty sportowe (dotyczy imprez sportowych podwyższonego ryzyka, np. wybranych meczów piłkarskich, gdzie istnieje prawdopodobieństwa wystąpienia bójek pomiędzy kibicami dwóch drużyn). 

Do wskazanych grup nie zalicza się imprez odbywających się m.in. w operach, filharmoniach, muzeach, kinach, galeriach sztuki czy bibliotekach kultury. Oprócz tego, za imprezy masowe nie uznaje się wydarzeń, w których biorą udział sportowcy niepełnosprawni. 

Jakie formalności muszą być koniecznie spełnione, aby można było zorganizować imprezę masową?

Osoby i podmioty zainteresowane organizacją imprezy masowej, muszą pamiętać o konieczności dopełnienia określonych formalności. W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej. Oprócz tego, trzeba złożyć wniosek o opinie o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach. 

Za wydanie opinii odpowiedzialne są właściwe służby-komendant powiatowy policji, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Inspektor Sanitarny i pogotowie ratunkowe. 

Wszystkie wnioski powinny być złożone do odpowiednich służb w terminie 30 dni przed planowanym terminem imprezy, bądź 14 dni, jednak wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 

Dodatkowo, osoby, które organizują imprezę masową, na której będzie płatny wstęp, muszą również podpisać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody, które będą wyrządzone jej uczestnikom. 

Na imprezie masowej muszą być także obecne służby porządkowe i informacyjne, aby w razie potrzeby udzielać niezbędnych informacji wszystkim uczestnikom. 

Zaplecze sanitarne i bezpieczeństwo

Obowiązkiem organizatora imprezy masowej jest również przygotowanie terenu w taki sposób, aby pozwalał on wszystkim uczestnikom na bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu. Bardzo istotne jest zagwarantowanie właściwego zaplecza sanitarnego. W tym celu najczęściej ustawia się mobilne toalety

W miejscu organizacji imprezy masowej powinien być także dostępny sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Niezwykle istotne jest też wytyczenie dróg ewakuacyjnych, aby w razie wystąpienia zagrożenia można było przeprowadzić sprawną akcję ewakuacyjną.