Dokumenty i finansowanie. Na czym polega obsługa inwestycji deweloperskich?

14 lutego 2022 | Artykuł sponsorowany

W skutecznej sprzedaży nieruchomości może pomóc obsługa inwestycji deweloperskich. Składają się na nią takie etapy jak planowanie, sporządzanie umów, czy zdobywanie pozwoleń. Pomoc prawnika do spraw nieruchomości jest tutaj nieoceniona. Zajmuje się on inwestorem od momentu wdrażania planu inwestycyjnego, aż do etapu końcowego, czyli wspomnianej sprzedaży lub komercjalizacji inwestycji. Warto więc już na samym początku wziąć pod uwagę obecność prawnika, ponieważ każdy krok w branży nieruchomości wymaga dobrej znajomości prawa w tym zakresie.

Dokumenty i finansowanie. Na czym polega obsługa inwestycji deweloperskich?
Dokumenty i finansowanie. Na czym polega obsługa inwestycji deweloperskich?

Prawnik, który zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, jest w stanie znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla dewelopera. Może on pomóc w obniżeniu ryzyka, które w branży nieruchomości jest dość wysokie. Dlatego niezwykle ważne jest również zabezpieczenie finansowe inwestycji deweloperskich. W tym celu warto ustalić, czy będzie to finansowanie na podstawie własnego kapitału, czy też obcego. Fachowe doradztwo będzie tutaj podstawą do powodzenia całego procesu i wsparciem w doglądaniu bieżących formalności związanych z inwestycjami.

(Nie)skomplikowane procedury

Nie każda inwestycja polega na wdrażaniu trudnych i złożonych procedur. Niemniej jednak część deweloperów rezygnuje z dalszego prowadzenia inwestycji. Dzieje się tak najczęściej, ze względu na ogrom obowiązków. Sporządzanie dokumentacji, zdobywanie pozwoleń oraz kwestie prawne to tylko niektóre z wielu skomplikowanych i czasochłonnych procedur. W mniejszych przedsięwzięciach wystarczy jednak podstawowa dokumentacja.

W takich przypadkach obsługa inwestycji deweloperskich może wymagać takich dokumentów, jak:

  • umowa przedwstępna, rezerwacyjna bądź deweloperska,
  • regulaminy sprzedaży, promocji,
  • politykę bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych,
  • umowę dla kupujących lokale użytkowe,
  • umowę dla najemców lokali użytkowych,
  • wzory dokumentów do reklamacji oraz pozostałe umowy dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy deweloperskiej.

Pomoc eksperta z dziedziny prawa jest, można by powiedzieć, że niezbędna. Ekspert jest w stanie zastosować optymalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą przyczynić się do szybszego zakończenia inwestycji, bowiem każdy dzień zwłoki w branży nieruchomości może być dotkliwy dla dewelopera. Zlecając obsługę inwestycji deweloperskich specjaliście, inwestor może mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z jego planem. Co jednak w kwestii finansowania?

Obsługa inwestycji deweloperskich a formy finansowania

Finansowanie inwestycji deweloperskich może mieć postać kapitału własnego lub obcego, czyli wszelkich pożyczek bankowych, czy też bezzwrotnych i nieoprocentowanych dotacji. Inwestycje deweloperskie wymagają znacznie większych nakładów pieniężnych, dlatego część deweloperów powstrzymuje się przed rozpoczęciem inwestycji. 

Pomoc eksperta jest więc tutaj nieoceniona i obejmuje takie – związane z obsługą inwestycji deweloperskich – czynności jak np.:

  • tworzenie umów i negocjowanie ich warunków z klientami, kontrahentami,
  • ewentualne reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi,
  • regulowanie prawnego stanu inwestycji.

Do innych form finansowania inwestycji można zaliczyć również wykorzystanie środków od klientów. Otwarty rachunek powierniczy ma jednak swoje określone zasady i można z niego korzystać w ograniczony sposób. Wszystkie formy finansowania mają swoje wady i zalety, dlatego warto korzystać z pomocy doświadczonego prawnika od spraw nieruchomości, który będzie śledzić wszelkie zmiany prawne w tym zakresie. Ekspert dobierze jak najlepsze rozwiązania dla klienta i zapewni bezpieczeństwo inwestycji od strony prawnej.