500 plus dla nauczycieli – znamy szczegóły na temat nowego świadczenia dla pedagogów

26 listopada 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 3 min. czytania

Minister Edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie przyznania nauczycielom świadczenia w wysokości 500 złotych, które ma być przeznaczone na wydatki związane ze zdalnym nauczaniem. Szef resortu przedstawił szczegóły w kwestii przyznawania świadczenia i czasu jego obowiązywania. 

500 plus dla nauczycieli – znamy szczegóły na temat nowego świadczenia dla pedagogów
500 plus dla nauczycieli – znamy szczegóły na temat nowego świadczenia dla pedagogów

Pomoc dla nauczycieli

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji, podpisał rozporządzenie dotyczące pomocy nauczycielom w dobie zdalnego nauczania. Zgodnie z jego treścią pedagodzy otrzymają dofinansowanie do 500 złotych na zakup sprzętu, który jest niezbędny przy zdalnym nauczaniu - takim jak akcesoria komputerowe czy odpowiednie oprogramowanie. Wstępne wyliczenia wskazują, że program dofinansowania nauczycieli uszczupli budżet państwa o 300 milionów złotych

-Zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji, aby środki jak najszybciej trafiły na konta nauczycieli. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Będziemy kontynuować wysiłki, aby udoskonalać naukę zdalną, żeby była jeszcze bardziej efektywna – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas konferencji prasowej. 

Kto otrzyma 500 złotych? 

Dofinansowanie w wysokości 500 złotych przysługuje nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty – ze szkół publicznych oraz niepublicznych – którzy prowadzili bądź prowadzą z uczniami zajęcia w formie zdalnej. Na wsparcie nie mogą liczyć nauczyciele pracujący w przedszkolach. Dofinansowanie będzie można uzyskać tylko na zakupy dokonane w konkretnym terminie – od 1 września do 7 grudnia. 

Minister wspomniał również, kiedy można się spodziewać wypłaty dofinansowania. Nauczyciele mają otrzymać pieniądze do 31 grudnia 2020 roku. 

25 listopada przekażemy na rachunki poszczególnych organów prowadzących – w zdecydowanej większości przypadków na rachunki samorządów – środki finansowe, które w stu procentach pokryją tę refundację – mówił Przemysław Czarnek.

Dodatkowe 500 złotych – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie dla nauczycieli może zostać przeznaczone na zakup sprzętu, który ma pomóc pedagogom w prowadzeniu zdalnych zajęć. Zaliczają się do tego wszelkie akcesoria komputerowe, takie jak monitor, kamera internetowa, słuchawki, mikrofon oraz nośnik danych. Poza tym nauczyciel może przeznaczyć dofinansowanie na zakup laptopa lub smartfona, dokładając resztę kwoty z własnych funduszy. Dopuszczalne jest również przeznaczenie 500 złotych na zakup oprogramowania lub opłacenie rachunków za internet

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek udostępniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury, nauczyciel będzie musiał złożyć w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. W przypadku podejmowania pracy w kilku szkołach, pedagog może złożyć wniosek tylko w jednej z nich. Następnie dyrektor placówki przekaże listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli zakupu dokonano pomiędzy 1 września a 20 listopada, do wniosku musi dołączyć oryginał bądź kopię paragonu oraz oświadczenie, że jest to dowód zakupu sprzętu wymienionego w rozporządzeniu, na które przysługuje dofinansowanie. Zaś wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada muszą zostać udokumentowane imiennym dowodem zakupu, spisanym na nazwisko nauczyciela.