Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON Czerwonak - kwota i wniosek PDF 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 14 kwietnia 2024 9 min. czytania

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Jakie są kryteria jego przyznania? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest turnus rehabilitacyjny od PFRON?

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w zorganizowanych grupach liczących co najmniej 20 uczestników o podobnych potrzebach rehabilitacyjnych, uwzględniających rodzaj niepełnosprawności. Każda grupa turnusowa posiada dedykowany program rehabilitacyjny dostosowany do schorzeń uczestników i realizowany przy wsparciu wykwalifikowanej kadry specjalistów. 

W przeciwieństwie do pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ, skupiających się głównie na leczeniu indywidualnych pacjentów, turnusy rehabilitacyjne kładą duży nacisk na interakcje społeczne oraz organizację działań grupowych.

Finansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS i NFZ ze środków PFRON nie jest możliwe, ponieważ posiadają one odmienną strukturę i są finansowane ze świadczeń opieki zdrowotnej lub systemu ubezpieczeń społecznych.

Kto może starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON?

O dofinansowanie może starać się każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, która posiada wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny od lekarza. Dodatkowo musi posiadać orzeczenie o:

 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku, 
 • niepełnosprawności – jeśli wnioskujący ma mniej niż 16 lat → Sprawdź: orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Czerwonak,
 • stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku.

Osoby zagrożone utratą zdolności do pracy, mogą starać się o rehabilitację leczniczą od ZUS w miejscowości Czerwonak. Jeżeli pacjent potrzebuje specjalistycznego sprzętu do kontynuowania leczenia, może starać się o refundację w ramach zlecenia na wyroby medyczne.

Kiedy można otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można starać się tylko raz w roku kalendarzowym.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS, NFZ, ponieważ mają one odmienną formułę i są finansowane na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dofinansowanie dla opiekuna

Jeśli lekarz we wniosku odnotuje i uzasadni, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna, wówczas wnioskujący może starać się również o dofinansowanie turnusu dla opiekuna. 

Potencjalny opiekun powinien spełniać następujące warunki:

 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki,
 • ukończył 18 lat lub ma 16-18 lat – dopuszczalne wówczas, gdy jest z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka,
 • nie jest częścią kadry turnusu.

Wybór ośrodka i turnusu rehabilitacyjnego

Wybór ośrodka i turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może wybierać wśród wielu organizowanych turnusów. Powinna przy tym zwrócić uwagę na rodzaj schorzeń, których leczenie będzie głównym punktem turnusu.

Ośrodków rehabilitacyjnych i odpowiednich turnusów można poszukiwać:

 • samodzielnie, korzystając z internetowej centralnej bazy ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
 • z pomocą pracownika powiatowego centrum pomocy rodzinie – doradzi on, czy wybrany turnus będzie odpowiedni ze względu na posiadane schorzenia. 

Jakie są koszty wyjazdu na turnus?

Ceny turnusów zależą od ich organizatorów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie w miejscowości Czerwonak?

Wniosek w sprawie dofinansowania można złożyć:

W przypadku osoby z ubezwłasnowolnieniem całkowitym lub częściowym wniosek w jej imieniu może złożyć prawny opiekun.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez opiekuna lub organizatora turnusu, jeżeli oferuje on taką możliwość.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie.

Kwota dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Kwota dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego 2024?

Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od dochodów i stopnia niepełnosprawności.

Jeśli przeciętny miesięczny dochód osoby wnioskującej za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący:
  • ma znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jest dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • ma od 16 do 24 lat, uczy się i nie pracuje,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma lekki stopień niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący jest osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jest opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Jeśli przeciętny miesięczny dochód osoby wnioskującej jest wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyższy niż 65% przeciętnego wynagrodzenia – otrzyma on dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Przykład:

Miesięczny dochód w maju 2024 r. – 4242 zł, umiarkowany stopień niepełnosprawności, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2024 roku – 7 824 zł → miesięczny dochód przekracza 50% tej kwoty, ponieważ 7 824 : 2 = 3912 zł.

Wówczas dofinansowanie zostanie pomniejszone o 330 zł, ponieważ 4242 - 3912 = 330 zł.

Jeśli sytuacja materialna albo losowa wnioskującego jest trudna, może on złożyć w centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wyjaśni swoją sytuację. Może wtedy dostać dofinansowanie bez pomniejszenia. Kwota dofinansowania dla wnioskującego i dla opiekuna (jeśli płaci za jego udział w turnusie) może też wtedy zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę przeznaczoną na dofinansowania. Istnieje zatem możliwość, iż mimo spełnienia wszystkich warunków, wnioskujący nie otrzyma dofinansowania. W pierwszej kolejności na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby w wielu od 16 do 24 lat, które uczą się i nie pracują.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wymagane dokumenty

Chcąc otrzymać dofinansowanie, wnioskujący musi złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie:

W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną, wymienione wyżej dokumenty należy wysłać w formie skanów. Centrum pomocy rodzinie może wezwać wnioskującego do okazania oryginału dokumentu.

Jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

Krok po kroku – wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

 1. Należy wybrać turnus rehabilitacyjny.
 2. Wnioskujący musi dokonać rezerwacji terminu – jeżeli jego organizator nie wymaga zaliczki. Jeśli jej wymaga, należy poczekać na dofinansowanie.
 3. Należy zgromadzić potrzebne dokumenty.
 4. Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu.
 5. Konieczne jest poczekanie na informacje o przyznaniu dofinansowania.
 6. Wnioskujący składa informacje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania informacji lub do 21 dni przed turnusem, jeśli zaczyna się wcześniej.
 7. Wnioskujący otrzyma informację zwrotną, czy można jechać na wybrany turnus. Jeśli nie, musisz wybrać inny ośrodek i organizatora – konieczne jest wówczas złożenie nowej informacji o wyborze turnusu.
 8. Należy zapisać się na turnus i dokonaj opłat.

Ile czeka się na decyzję organu?

Do 10 dni złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy jest on kompletny. Jeśli wniosek będzie miał braki, wnioskujący otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia. Jeśli będzie kompletny – zostanie rozpatrzony do 30 dni. Wnioskujący otrzyma zawiadomienie o wysokości dofinansowania albo z wyjaśnieniem odmowy jego przyznania.

Uczestnictwo w turnusie a urlop

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus w wymiarze do 21 dni. Pracodawca udziela takiego urlopu na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości Czerwonak?

Aby załatwić sprawę dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości Czerwonak, należy skontaktować się z instytucją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem ul. Słowackiego 8 w miejscowości .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

adres: ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

tel. +48618410710 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji