Wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Aktualizacja: 17 maja 2021

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

Jeśli prowadzisz działalność i utraciłeś przychody w związku z panującą pandemią koronawirusa, możesz starać się o częściową rekompensatę w postaci świadczenia postojowego. Zobacz zasady przydzielania oraz wnioski, jakie należy złożyć, aby je otrzymać.

Kto może dostać świadczenie i ile ono wynosi?

Głównym kryterium przyznania świadczenia jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych, szczególnych przepisów, które utraciły przychody w związku z COVID-19. Włącza się w to również działalność korzystającą z programów: Ulga na start i Mały ZUS plus.

Świadczenie postojowe 2080 zł przysługuje osobom, które:

 • rozpoczęły działalność gospodarczą:
  • przed 1 lutym 2020 i nie zawiesiły jej, a przychody spadły o 15% w miesiącu poprzedzającym wniosek, w stosunku do miesiąca poprzedniego (czyli jeśli wniosek składasz w kwietniu, pod uwagę bierzesz spadek przychodów o 15% w marcu, w stosunku do lutego);
  • przed 1 lutym 2020, ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkają w Polsce i:
  • są polskimi obywatelami lub
  • mają prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Świadczenie postojowe 1300 zł przysługuje osobom, które:

 • rozliczają podatek kartą podatkową i są zwolnione z płacenia podatku VAT,
 • nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkają w Polsce i:
  • są polskimi obywatelami lub
  • mają prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a wykonujesz prace na rzecz umów cywilnoprawnych (agencyjnych, zlecenie, o dzieło), możesz skorzystać ze świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć, że o taką pomoc mogą wystąpić także emeryci. Obecnie nawet 220 tysięcy seniorów prowadzi działalność gospodarczą, kolejne tysiące dorabiają do świadczenia na tzw. umowach śmieciowych.

Ile mogą dostać? Obecnie przepisy zakładają jednorazowe wsparcie w wysokości nawet 2080 zł. Jednak poprawiona wersja tarczy antykryzysowej zakłada, że taka pomoc będzie mogła być przyznana przez ZUS nawet trzy razy. To oznacza, że pracujący na własny rachunek czy mający umowy śmieciowe mogą zyskać w tym roku nawet 6240 zł – dotyczy to także emerytów. Co ważne, wysokość emerytury, jaką pobiera senior, nie jest tutaj brana pod uwagę.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć nie później niż do 3 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi zniesienie stanu epidemii w Polsce.

Jak długo można otrzymywać świadczenie postojowe dla działalności?

Świadczenie można otrzymać w sumie pięć razy. Jeśli po wypłacie pierwszego świadczenia twoja sytuacja nie uległa poprawie, możesz złożyć kolejny wniosek, tym razem RSP-DK oraz odpowiednie oświadczenie o twojej sytuacji materialnej.

Czy świadczenie postojowe jest opodatkowane?

Nie. Świadczenie postojowe wypłacane w czasie pandemii jest zwolnione z podatku dochodowego.


Wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jaki wniosek należy złożyć i gdzie?

 • jeśli składasz wniosek o świadczenie postojowe po raz pierwszy, wypełnij druk RSP-D,
 • jeśli jest to twój drugi lub kolejny wniosek, wypełnij druk RSP-DK.

Obydwa wnioski możesz złożyć online, najszybszą i najpewniejszą metodą.

Możesz również złożyć je wysyłając wypełnione wnioski pocztą lub składając osobiście w placówce ZUS. Zarówno linki do PUE ZUS jaki do wzorów do druku oraz instrukcję wypełnienia wniosku online znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty.

Jak wypełnić wniosek RSP-D online?

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku:

 1. LOGOWANIE
  Zaloguj się do konta PUE ZUS, korzystając z okienka "Złóż wniosek online" (po prawej lub na dole strony w wersji mobilnej):
  RSP-D-Instrukcja-logowanie.png
   
 2. WNIOSEK
  Jeśli wniosek nie wyświetlił się od razu, wykonaj poniższe:
  1. przejdź do zakładki Płatnik
  2. wybierz z bocznego menu Dokumenty i Wiadomości > Dokumenty robocze
  3. Kliknij Utwórz nowy i wybierz z dostępnych dokumentów wniosek RSP-D:
   RSP-D-Instrukcja-1-wybierz-wniosek.png
  4. Kliknij Utwórz dokument
    
 3. FORMULARZ
  Pojawi się formularz - dane osobowe zostaną wypełnione automatycznie, po twojej stronie pozostanie uzupełnienie pozostałych informacji:
  1. numer rachunku bankowego, na który ZUS przeleje środki. Możesz go wpisać ręcznie lub wybrać z dostępnych, jeśli wcześniej taki podawałeś.RSP-D-Instrukcja-2-formularz-konto-bankowe.png
  2. w sekcji II wybierz swoją formę opodatkowania i jeśli:
   • korzystałeś z karty podatkowej i zwolnienia z VAT → przejdź do sekcji V
   • korzystałeś z pozostałych form → przejdź do sekcji III
  3.  w sekcji III oznacz zgodnie ze stanem faktycznym:
   RSP-D-Instrukcja-2-formularz-dzialalnosc.png
  4. w sekcji IV miesiące zostaną uzupełnione automatycznie, do ciebie należy wypełnienie kwoty przychodów:
   RSP-D-Instrukcja-2-formularz-przychody.png
  5. sekcja V zawiera oświadczenia. Zapoznaj się z nimi dokładnie, a następnie kliknij Sprawdź. Jeśli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, możesz zapisać wniosek i zamknąć formularz.
    
 • WYSYŁKA I PODPIS
  Po zamknięciu formularza, kliknij Wyślij
  RSP-D-Instrukcja-3-oswiadczenie-wysylka.png
  a następnie zapoznaj się z Oświadczeniem i je zaakceptuj, aby przejść dalej.
  Podpisz wniosek jedną z trzech dostępnych metod:
  • Profil Zaufany
  • Podpis osobisty
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny
   ​​​

Gdzie można złożyć wniosek o Świadczenie postojowe (własna działalność) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - Świadczenie postojowe (własna działalność)

PUE ZUS
Pierwszy wniosek RSP-D
Profil Zaufany
Kolejny wniosek RSP-DK

Pobierz dokumenty - Świadczenie postojowe (własna działalność)