Wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Aktualizacja: 5 czerwca 2020


Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

Jeśli prowadzisz działalność i utraciłeś przychody w związku z panującą pandemią koronawirusa, możesz starać się o częściową rekompensatę w postaci świadczenia postojowego. Zobacz zasady przydzielania oraz wnioski, jakie należy złożyć, aby je otrzymać.

Kto może dostać świadczenie i ile ono wynosi?

Głównym kryterium przyznania świadczenia jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych, szczególnych przepisów, które utraciły przychody w związku z COVID-19. Włącza się w to również działalność korzystającą z programów: Ulga na start i Mały ZUS plus.

Świadczenie postojowe 2080 zł przysługuje osobom, które:

 • rozpoczęły działalność gospodarczą:
  • przed 1 lutym 2020 i nie zawiesiły jej, a przychody spadły o 15% w miesiącu poprzedzającym wniosek, w stosunku do miesiąca poprzedniego (czyli jeśli wniosek składasz w kwietniu, pod uwagę bierzesz spadek przychodów o 15% w marcu, w stosunku do lutego);
  • przed 1 lutym 2020, ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkają w Polsce i:
  • są polskimi obywatelami lub
  • mają prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Świadczenie postojowe 1300 zł przysługuje osobom, które:

 • rozliczają podatek kartą podatkową i są zwolnione z płacenia podatku VAT,
 • nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkają w Polsce i:
  • są polskimi obywatelami lub
  • mają prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a wykonujesz prace na rzecz umów cywilnoprawnych (agencyjnych, zlecenie, o dzieło), możesz skorzystać ze świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć nie później niż do 3 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi zniesienie stanu epidemii w Polsce.

Jak długo można otrzymywać świadczenie postojowe dla działalności?

Świadczenie można otrzymać w sumie trzy razy. Jeśli po wypłacie pierwszego świadczenia twoja sytuacja nie uległa poprawie, możesz złożyć kolejny wniosek, tym razem RSP-DK oraz odpowiednie oświadczenie o twojej sytuacji materialnej.

Czy świadczenie postojowe jest opodatkowane?

Nie. Świadczenie postojowe wypłacane w czasie pandemii jest zwolnione z podatku dochodowego.


Wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jaki wniosek należy złożyć i gdzie?

 • jeśli składasz wniosek o świadczenie postojowe po raz pierwszy, wypełnij druk RSP-D,
 • jeśli jest to twój drugi lub trzeci wniosek, wypełnij druk RSP-DK.

Obydwa wnioski możesz złożyć drogą online, najszybszą i najpewniejszą metodą.
Możesz również złożyć je wysyłając wypełnione wnioski pocztą lub składając osobiście w placówce ZUS. Zarówno linki do PUE ZUS jaki do wzorów do druku oraz instrukcję wypełnienia wniosku online znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty.

Jak wypełnić wniosek RSP-D online?

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku:

 1. LOGOWANIE
  Zaloguj się do konta PUE ZUS, korzystając z okienka "Złóż wniosek online" (po prawej lub na dole strony w wersji mobilnej):
  RSP-D-Instrukcja-logowanie.png
   
 2. WNIOSEK
  Jeśli wniosek nie wyświetlił się od razu, wykonaj poniższe:
  1. przejdź do zakładki Płatnik
  2. wybierz z bocznego menu Dokumenty i Wiadomości > Dokumenty robocze
  3. Kliknij Utwórz nowy i wybierz z dostępnych dokumentów wniosek RSP-D:
   RSP-D-Instrukcja-1-wybierz-wniosek.png
  4. Kliknij Utwórz dokument
    
 3. FORMULARZ
  Pojawi się formularz - dane osobowe zostaną wypełnione automatycznie, po twojej stronie pozostanie uzupełnienie pozostałych informacji:
  1. numer rachunku bankowego, na który ZUS przeleje środki. Możesz go wpisać ręcznie lub wybrać z dostępnych, jeśli wcześniej taki podawałeś.RSP-D-Instrukcja-2-formularz-konto-bankowe.png
  2. w sekcji II wybierz swoją formę opodatkowania i jeśli:
   • korzystałeś z karty podatkowej i zwolnienia z VAT → przejdź do sekcji V
   • korzystałeś z pozostałych form → przejdź do sekcji III
  3.  w sekcji III oznacz zgodnie ze stanem faktycznym:
   RSP-D-Instrukcja-2-formularz-dzialalnosc.png
  4. w sekcji IV miesiące zostaną uzupełnione automatycznie, do ciebie należy wypełnienie kwoty przychodów:
   RSP-D-Instrukcja-2-formularz-przychody.png
  5. sekcja V zawiera oświadczenia. Zapoznaj się z nimi dokładnie, a następnie kliknij Sprawdź. Jeśli wszystkie pola są wypełnione poprawnie, możesz zapisać wniosek i zamknąć formularz.
    
 • WYSYŁKA I PODPIS
  Po zamknięciu formularza, kliknij Wyślij
  RSP-D-Instrukcja-3-oswiadczenie-wysylka.png
  a następnie zapoznaj się z Oświadczeniem i je zaakceptuj, aby przejść dalej.
  Podpisz wniosek jedną z trzech dostępnych metod:
  • Profil Zaufany
  • Podpis osobisty
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny
   ​​​

Kto przyjmuje wnioski "Świadczenie postojowe (własna działalność)" w Twojej miejscowości?