Wniosek o świadczenie postojowe dla osób z umową cywilnoprawną: zleceniem i o dzieło

Aktualizacja: 17 maja 2021

Świadczenie postojowe dla umów o dzieło i umów-zlecenie

Jeśli pracowałeś na umowę o dzieło, umowę-zlecenie, lub inną umowę agencyjną (czyli na umowę cywilnoprawną), a w związku z panującą epidemią koronawirusa twoja umowa została anulowana lub wykonujesz ją w ograniczonym zakresie, co przekłada się na zmniejszenie przychodów, możesz starać się o świadczenie postojowe za pośrednictwem twojego zleceniodawcy/ zamawiającego.

Kto może dostać świadczenie?

Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobom, które:

 • wykonują taką umowę i została ona zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku,
 • nie mogą wykonywać umowy cywilnoprawnej (w całości lub w części), z powodu przestoju prowadzenia działalności związanego z COVID-19,
 • spełniają kryterium dochodowe: przychody z umów cywilnoprawnych uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie przekraczają 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkają w Polsce i:
  • są polskimi obywatelami lub
  • mają prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Warto wiedzieć, że o taką pomoc mogą wystąpić także emeryci. Obecnie nawet 220 tysięcy seniorów prowadzi działalność gospodarczą, kolejne tysiące dorabiają do świadczenia na tzw. umowach śmieciowych.

Ile mogą dostać? Obecnie przepisy zakładają jednorazowe wsparcie w wysokości nawet 2080 zł. Jednak poprawiona wersja tarczy antykryzysowej zakłada, że taka pomoc będzie mogła być przyznana przez ZUS nawet trzy razy. To oznacza, że pracujący na własny rachunek czy mający umowy śmieciowe mogą zyskać w tym roku nawet 6240 zł – dotyczy to także emerytów. Co ważne, wysokość emerytury, jaką pobiera senior, nie jest tutaj brana pod uwagę.

Ile wynosi świadczenie?

Możesz otrzymać:

 • 2080 zł,  
 • a jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w poprzednim miesiącu, przed złożeniem wniosku o świadczenie, wyniosła nie więcej niż 1299,99 zł, wtedy świadczenie przysługuje ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Kwota 1299,99 zł to mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku.

Jak długo można otrzymywać świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych?

Świadczenie można otrzymać w sumie pięć razy. Jeśli po wypłacie pierwszego świadczenia twoja sytuacja nie uległa poprawie, możesz złożyć kolejny wniosek oraz odpowiednie oświadczenie o twojej sytuacji materialnej.

Uwaga! To, ile razy można starać się o świadczenie postojowe zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej działalności.

Czy świadczenie postojowe jest opodatkowane?

Nie. Świadczenie postojowe wypłacane w czasie pandemii jest zwolnione z podatku dochodowego.


Wniosek o świadczenie postojowe dla osób z umową cywilnoprawną: zleceniem i o dzieło

Jaki wniosek należy złożyć i gdzie?

 • dla wniosków składanych po raz pierwszy: twój zleceniodawca (dla umów-zlecenie) lub zamawiający (dla umów o dzieło) składa wniosek RSP-C,
 • jeśli jest to twój drugi lub trzeci wniosek, samodzielnie wypełniasz druk RSP-CK (jako wykonawca umowy).

Obydwa wnioski można złożyć online, najszybszą i najpewniejszą metodą.

Można również złożyć je wysyłając wypełnione wnioski pocztą lub składając osobiście w placówce ZUS. Zarówno linki do PUE ZUS jak i do wzorów do druku oraz instrukcję wypełnienia wniosku online znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty.

Jak wypełnić wniosek online?

Instrukcja dla wniosku RSP-C → zleceniodawca/ zamawiający (pierwszy wniosek)

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku:

 1. LOGOWANIE
  Zaloguj się do konta PUE ZUS, korzystając z okienka "Złóż wniosek online" (po prawej lub na dole strony w wersji mobilnej):
  RSP-C-1-Instrukcja-logowanie-jakiwniosek-pl.png
   
 2. WNIOSEK
  Jeśli wniosek nie wyświetlił się od razu, wykonaj poniższe:
  1. przejdź do zakładki Płatnik
  2. wybierz z bocznego menu Dokumenty i Wiadomości > Dokumenty robocze
  3. Kliknij Utwórz nowy i wybierz z dostępnych dokumentów wniosek RSP-C:
   RSP-C-2-wybierz wniosek-jakiwniosek-pl.png
  4. Kliknij Utwórz dokument
    
 3. FORMULARZ
  Pojawi się formularz - dane osobowe zostaną wypełnione automatycznie, po twojej stronie pozostanie uzupełnienie pozostałych informacji:
  1. Sekcja II: Dane osoby wykonującej umowę - wypełnij dane i numer rachunku, a jako płatnik możesz wybrać osobę ze swojej listy ubezpieczonych:
   RSP-C-3-dane-wykonawcy-umowy-jakiwniosek-pl.png
    
  2. Sekcja III: informacje o umowie: uzupełnij dane dotyczące podpisanej umowy, w tym datę jej zawarcia, rodzaj, czas trwania, a jeśli z powodu COVID-19 umowa nie została zrealizowana - wpisz datę odstąpienia od umowy:
   RSP-C-4-dane-umowy-jakiwniosek-pl.png
  3. Sekcja IV: Informacje o przychodzie z umowy: wypełnij dane zgodnie z polami:
   RSP-C-5-przychody-jakiwniosek-pl.png
  4. Sekcja V: Oświadczenia: twój pracownik powinien dostarczyć ci oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości przychodów z innych umów:
   RSP-C-6-przychody-oswiadczenie-jakiwniosek-pl.png
  5. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu oświadczenia końcowego, które wyświetli się na samym końcu, możesz kliknąć Sprawdź i jeśli nie pojawią się żadne błędy - zapisać wniosek > Zapisz.
    
 4. ZAŁĄCZNIKI, WYSYŁKA I PODPIS
  Po zamknięciu formularza pojawi się okno podsumowania, w którym bardzo ważne są załączniki. Dodaj pliki zawierające skan lub zdjęcie umowy, o której mowa we wniosku.
  Teraz możesz już przejść do wysyłki: kliknij Wyślij.
  RSP-C-7-zalaczniki-jakiwniosek-pl.png
  a następnie zapoznaj się z Oświadczeniem i je zaakceptuj, aby przejść dalej.
  Podpisz wniosek jedną z trzech dostępnych metod:
  • Profil Zaufany
  • Podpis osobisty
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny

Instrukcja dla wniosku RSP-CK → wykonawca umowy (kolejny wniosek)

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku:

 1. LOGOWANIE
  Zaloguj się do konta, korzystając z okienka "Złóż wniosek online" (po prawej lub na dole strony w wersji mobilnej):
  RSP-CK-1-Instrukcja-logowanie.png
   
 2. WNIOSEK
  Jeśli wniosek nie wyświetlił się od razu, wykonaj poniższe:
  1. przejdź do zakładki Płatnik
  2. wybierz z bocznego menu Dokumenty i Wiadomości > Dokumenty robocze
  3. Kliknij Utwórz nowy i wybierz z dostępnych dokumentów wniosek RSP-CK:
   RSP-CK-2-wybierz wniosek-jakiwniosek-pl.png
  4. Kliknij Utwórz dokument
    
 3. FORMULARZ
  Pojawi się formularz, który wypełnij zgodnie z opisanymi polami:
  1. Sekcja I: dane identyfikacyjne i adresowe - zostaną automatycznie pobrane z twojego profilu, możesz je zmienić, jeśli tego wymagają. Uzupełnij pozostałe dane w razie konieczności:
   RSP-CK-3-dane-wykonawcy-umowy-jakiwniosek-pl.png
  2. Sekcja II: Dane osoby zlecającego umowę lub zamawiającego dzieło: wybierz aktualnego pracodawcę z dostępnej listy lub wpisz ręcznie jego dane:
   RSP-CK-4-dane-zlecajacego-jakiwniosek-pl.png
  3. Sekcja III to oświadczenie. Zapoznaj się z nim dokładnie i zaakceptuj, jeśli chcesz przejść dalej. Następnie kliknij Zapisz.
    
 4. WYSYŁKA I PODPIS
  Po zamknięciu formularza pojawi się okno podsumowania. Kliknij Wyślij
  RSP-CK-5-zapisz-wyslij-jakiwniosek-pl.png
  A następnie zapoznaj się z Oświadczeniem i je zaakceptuj, aby przejść dalej.
  Podpisz wniosek jedną z trzech dostępnych metod:

Gdzie można złożyć wniosek o Świadczenie postojowe (umowy cywilnoprawne) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty - Świadczenie postojowe (umowy cywilnoprawne)

Wniosek o przyznanie świadczenia po raz pierwszy. Wypełnia zleceniodawca lub zamawiający.

Wyślij przez internet

Wniosek o przyznanie świadczenia po raz drugi lub trzeci. Wypełnia wykonawca umowy.

Wyślij przez internet