Ekshumacja zwłok Kijewo Królewskie - wzór wniosku o zezwolenie 2022

Chcąc przenieść z grobu ciało lub szczątki zmarłego, należy posiadać zgodę państwowego inspektora sanitarnego. Ekshumacji można dokonywać tylko w określonych warunkach i czasie, dlatego wiąże się z kilkoma formalnościami. Kiedy i gdzie złożyć wniosek w tej sprawie? Ile kosztuje ekshumacja? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Ekshumacja zwłok

Czym jest ekshumacja? 

Ekshumacja to procedura polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu w celu oględzin sądowych, lub lekarskich bądź przeniesienia do innego miejsca spoczynku. Powinno się jej dokonywać w ścisłych warunkach sanitarnych, dlatego, aby ekshumacja była legalna, należy wnioskować o zgodę inspektora sanitarnego właściwego dla miejscowości Kijewo Królewskie.

O zamiarze przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić:

 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który zezwolił na ekshumację,
 • zarząd cmentarza.

Co grozi za dokonanie ekshumacji bez pozwolenia?

Za przeprowadzenie ekshumacji bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara grzywny lub nawet aresztu!

Ile kosztuje ekshumacja zwłok?

Ile kosztuje ekshumacja w miejscowości Kijewo Królewskie?

Ceny ekshumacji ustalane są przez zakłady pogrzebowe i zależą m.in. od:

 • daty pochowania ekshumowanych szczątków oraz ich ilości,
 • formy pochówku (trumna/urna),
 • miejsca z którego ekshumowane są szczątki oraz nowego miejsca przeznaczenia,
 • opłaty za miejsce, jaką pobiera cmentarz.

Koszty te mocno się wahają i mogą wynosić średnio od 500 do nawet 2000 złotych. Szczegółowych informacji na temat cen należy szukać w danym zakładzie pogrzebowym.

Ekshumacja zwłok po 20, 30, 40, 50, 60 latach - cena

Niestety, ciężko jest dokładnie określić cenę ekshumacji, gdyż zależy ona od indywidualnych czynników wymienionych poniżej. Warto jednak wspomnieć, że im starsze są szczątki, które mają zostać wydobyte, tym bardziej skomplikowana staje się procedura, a co za tym idzie - cena będzie rosła. Zatem przy bardzo starych szczątkach należy przygotować się na większe koszty.

Kiedy można dokonać ekshumacji zwłok?

Kiedy można dokonać ekshumacji?

Ekshumacji w Polsce dokonuje się w godzinach porannych, w okresie od 16 października do 15 kwietnia każdego roku. Może się ona odbyć w innym czasie, jednak wyłącznie za zgodą inspektora sanitarnego.

W przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźną, na przykład:

 • cholerę,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżumę,
 • gorączkę powrotną,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosaciznę,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wściekliznę,
 • żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne,

ekshumację będzie można przeprowadzić po co najmniej 2 latach od dnia zgonu.

Kto może złożyć wniosek o ekshumację zwłok?

Kto może złożyć wniosek o ekshumację?

Wniosek o ekshumację mogą złożyć wyłącznie osoby, które są uprawnione do pochowania zmarłego. Należą do nich:

 • mąż, żona;
 • krewni zstępni - dziecko, wnuk, prawnuk;
 • krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;
 • krewni boczni, do 4 stopnia pokrewieństwa - rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, siostry lub bracia cioteczni;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia - teść, teściowa, zięć, synowa.

Ekshumacja z urzędu

Czasem ekshumacje odbywają się na:

 • zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • podstawie decyzji danego wojewody, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego w przypadku zmiany przeznaczenia terenu obecnego cmentarza.

Kiedy złożyć wniosek o ekshumacje?

Wniosek o ekshumacje można złożyć w dowolnym momencie. 

Jak i gdzie złożyć wniosek o ekshumację?

Jak i gdzie złożyć wniosek o ekshumację w miejscowości Kijewo Królewskie?

Obecnie wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje złożenie wniosku o ekshumację?

Usługa jest bezpłatna. Jeżeli wnioskujący skorzysta z pełnomocnictwa, będzie musiał zapłacić 17 złotych.


Wniosek o ekshumację zwłok

Wzór wniosku o ekshumację zwłok

Wymagane dokumenty

Wraz z wnioskiem o ekshumację, w stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej dla miejsowości Kijewo Królewskie, należy złożyć również następujące dokumenty:

 • odpis aktu zgonu,
 • dokument stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej - w przypadku dokonywania ekshumacji po mniej niż 2 latach od zgonu,
 • zaświadczenia od danego zarządu cmentarza o możliwości:
  • przeprowadzenia ekshumacji,
  • pochówku w innym grobie,
 • zgoda pozostałych osób z prawem do pochówku → nieobowiązkowe,
 • pełnomocnictwo - jeżeli wnioskujący z niego skorzystał.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o ekshumację?

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o ekshumację?

Na rozpatrzenie wniosku czeka się nie dłużej niż miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może wydłużyć się do 2 miesięcy, o czym wnioskujący zostanie poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji inspektora właściwego dla miejscowości Kijewo Królewskie?

Tak. Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją inspektora sanitarnego, może złożyć odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowości Kijewo Królewskie, który wydał decyzję. 

Zawiadomienie o terminie ekshumacji

Posiadanie zaświadczenia to nie wszystko - osoba chcąca przeprowadzić ekshumację musi zawiadomić o jej terminie zarządcę cmentarza oraz właściwego inspektora sanitarnego. Ma on prawo do nadzorowania wydobycia zwłok lub szczątków, a także ustalenie terminu ekshumacji poza okresem dopuszczalnym. 


Gdzie załatwić sprawę ekshumacja zwłok w miejscowości Kijewo Królewskie?

Niestety nie znaleźliśmy Sanepidu w miejscowości Kijewo Królewskie w naszej bazie. Najczęściej placówki SSE znajdują się w miastach na prawach powiatu oraz w siedzibie powiatu.