Wniosek o Bon Turystyczny

Aktualizacja: 27 marca 2021


Zarówno branża turystyczna jak i budżet polskich rodzin znacząco ucierpiały przez pandemię COVID-19. Odpowiedzią rządu na apele z zarówno jednej jak i drugiej strony jest wprowadzenie Polskiego Bonu Turystycznego. Kto ma do niego prawo? Jak się o niego starać i gdzie można go wykorzystać? 

Czym jest bon turystyczny?

Bon turystyczny ma stanowić formę wsparcia zarówno dla polskich rodzin jak i rodzimej turystyki, która znacząco ucierpiała przez pandemię. Bonem można uiścić opłaty za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, kolonie czy obozy na terenie Polski.

Uwaga! Bon Turystyczny występuje tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Do kiedy można wykorzystać bon turystyczny? 

Na wykorzystanie bonu turystycznego rodzice mają czas do końca marca 2022 roku.

Jaką kwotę pokrywa bon turystyczny? 

Wartość bonu turystycznego to 500 złotych na każde dziecko do 18. roku życia. Bony przysługują niezależnie od wysokości dochodów tak, jak w przypadku programu Rodzina 500+. Co więcej, nie jest ważne również źródło tych dochodów, dlatego też bon turystyczny może otrzymać osoba zatrudniona na umowę o pracę, umowę zlecenia, jak i prowadząca działalność gospodarczą. 

Uwaga! Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 złotych. Przykład: Rodzina, która wychowuje dwoje dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać bon w wysokości 1500 zł.

Kto otrzyma bon turystyczny?

Szansę na otrzymanie bonu turystycznego ma osoba, która:

 • 18 lipca 2020 r. ma przyznane prawo do:
  • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
  • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
   • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
   • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
   • placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędzie prawo do:
  • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
  • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
 • przebywa poza granicami Polski i:
  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyła tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złoży tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  • wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

O przyznanie bonu mogą się zatem starać rodziny z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny? 

Warto zaznaczyć, że bon można wykorzystać tylko i wyłącznie na terenie Polski. Klikając tutaj, poznasz listę bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu.

Bonem można płacić wielokrotnie, dopóki kwota przyznanego świadczenia nie zostanie wyczerpana. Ilość pozostałych środków można sprawdzić na indywidualnym profilu PUE ZUS

Uwaga! Bonu nie można wymienić na gotówkę ani inne środki płatnicze!


Jak otrzymać bon turystyczny? 

Tym razem nie jest konieczne składanie żadnego wniosku ani dokumentów. Bon można aktywować w kilku prostych krokach. 

 1. Na początku należy zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
 2. Następnie klikamy w zakładkę „Ogólny”. W menu bocznym wybieramy opcję „Polski Bon Turystyczny” a następnie „Mój Bon”.
 3. W celu aktywowania bonu należy podać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu. 
 4. Bon można aktywować w dowolnym momencie – nawet na kilka dni przed planowanym wyjazdem!

Procedura wygląda nieco inaczej, gdy sytuacja dotyczy dodatkowego świadczenia w formie bonu, które przysługuje na dziecko niepełnosprawne.

 1. Na platformie PUE ZUS należy złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego”.
 2. Do oświadczenia dołączamy następujące dokumenty:
  1. Skan lub zdjęcie orzeczenia dziecka o lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. Skan lub zdjęcie orzeczenia dziecka o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. Skan lub zdjęcie orzeczenia dziecka o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak zapłacić bonem turystycznym? 

Zaraz po aktywowaniu bonu za pośrednictwem PUE ZUS, na podanego maila lub na podany numer telefonu przyjdzie wiadomość tekstowa z 16-cyfrowym kodem obsługi płatności. Należy go podać podczas dokonywania płatności za usługi np. pobyt w hotelu. Po dokonaniu płatności osoba otrzyma w wiadomości SMS kod potwierdzający, który trzeba podać osobie przyjmującej płatność. 

Pamiętaj! Jeżeli usługa, za którą dokonywana jest płatność bonem, przekracza jego wartość, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopłacić brakującą część gotówką lub za pomocą przelewu. 

Co zrobić w razie pomyłki? 

Pomyłki są ludzką rzeczą – zdarzają się każdemu. Jeżeli podany zostanie błędny kod obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może wpisać go ponownie, tym razem poprawnie  - przez pomyłkę bon nie straci ważności. Jeżeli zaś pomyłka nastąpi w trakcie podawania kodu potwierdzającego płatność bonem to transakcja zostanie anulowana. Wówczas należy po raz kolejny podać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający, otrzymany przez SMS. 


Gdzie można złożyć wniosek o bon turystyczny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebieAdministrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.