Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych - wzór druku 2022 Gryfino

Weryfikacja: 4 maja 2022

 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z zyskami, ale również z koniecznością opłacania dużej ilości podatków. Gdy w firmie pojawiają się problemy, jej właściciel może skorzystać z ulg w spłacie podatków oferowanych przez urząd skarbowy lub władze miejskie Gryfino. Jakie wyróżniamy ulgi podatkowe? Jak się o nie starać? Gdzie złożyć wniosek? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych?

To ułatwienia, które mają na celu finansowo odciążyć przedsiębiorcę, dopóki nie ustabilizuje on swojej sytuacji. Dzięki ulgom podatnik może uniknąć naliczania odsetek, które powstają nawet przy jednym dniu zwłoki w opłacaniu podatków. 

Kiedy można starać się o ulgę w spłacie podatków?

Organ podatkowy może przyznać ulgę w spłacie podatków wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Same przejściowe problemy finansowe firmy nie są podstawą do starania się o ulgę podatkową. Ulga może zostać przyznana z powodu:

 • ciężkiej choroby podatnika,
 • pożaru miejsca zamieszkania podatnika,
 • brak środków przychodu przez bezrobocie,
 • utraty majątku,
 • powodzi i innych klęsk żywiołowych.

Płatnik musi mieć zatem dobre uzasadnienie, aby otrzymać ulgę podatkową.

Jakie podatki podlegają uldze?

Ulgi podatkowe mogą zostać udzielone na podatki, które:

 • nie stanowią pomocy publicznej,
 • stanowią pomoc de minimis,
 • stanowią pomoc publiczną udzielaną:
  • w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  • w celu zapobiegania lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  • w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  • na szkolenia, zatrudnienie, rozwój przedsiębiorstw, restrukturyzację, ochronę środowiska, prace badawczo-rozwojowe,
  • w celu wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  • w ramach rekompensaty za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  • regionalną,
  • na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

Rodzaje ulg podatkowych

Podatnik zmagający się z problemami finansowymi, może wybierać wśród kilku rodzajów ulg podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku, 
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetek wynikających z decyzji określającej ich wysokość na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, lub inny okres rozliczeniowy (bądź odsetek na ostatni dzień złożenia zeznania, w przypadku niezłożenia zeznania w terminie),
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Wzór wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty

Podatnik w trudnej sytuacji finansowej, który chce skorzystać z ulgi podatkowej, musi złożyć:

w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej:

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

Co powinien zawierać wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Nie każdy urząd posiada własny wzór wniosku o ulgi podatkowe - zdarza się, że podatnik musi go napisać samodzielnie. Druk musi zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia, 
 • dane wnioskującego:
 • dane organu przyjmującego wniosek,
 • tytuł “Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych”,
 • treść żądania,
 • uzasadnienie wniosku,
 • rodzaj i wysokość podatku lub zaległości podatkowej oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek,
 • podpis.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Gryfino?

Wniosek wraz z załącznikami należy kierować do organu podatkowego, właściwego ze względu na opłacany podatek - może to być zarówno Urząd Skarbowy, jak i Urząd Miasta/Gminy w miejscowości Gryfino.

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Ile kosztuje złożenie dokumentów?

Usługa jest bezpłatna.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku w miejscowości Gryfino?

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od sprawności pracy organu. Może to być zarówno tydzień, jak i 30 dni.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w miejscowości Gryfino?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Miasta i Gminy w miejscowości Gryfino ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48914162011  Zasięg: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa
Urząd Skarbowy w Gryfinie w miejscowości Gryfino Szczecińska 24
74-100 Gryfino

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48914164130  Zasięg: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa