Deklaracja, Druk ZAP-3 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

ZAP-3 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację ZAP-3 online

Co to jest ZAP-3?

ZAP-3 to deklaracja służąca do przekazywania Urzędowi Skarbowemu informacji na temat zmiany danych podatnika. Za pomocą tej deklaracji informujemy urząd o zmianie adresu zamieszkania, danych kontaktowych, sposobu zwrotu podatku, a także numeru rachunku osobistego. Nie dotyczy to zmiany nazwiska, ponieważ ta informacja jest automatycznie odnotowywana w rejestrze PESEL.

Kiedy należy złożyć deklarację ZAP-3?

Deklarację ZAP-3 należy złożyć niezwłocznie po nastąpieniu zmian adresu, danych kontaktowych lub numeru rachunku podatnika. Nie wyznaczono jednak konkretnego terminu, do którego należy złożyć deklarację ZAP-3.


Gdzie należy złożyć deklarację ZAP-3?

Deklarację ZAP-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Papierową wersję można także wysłać listem poleconym na adres urzędu. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji ZAP-3 przez Internet, korzystając z Portalu Podatkowego. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Ile kosztuje złożenie druku ZAP-3?

Złożenie deklaracji jest darmowe.

Kara za niezłożenie deklaracji

Za niezłożenie deklaracji podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji prawnych. Wynika to z faktu, że nie wyznaczono konkretnego terminu, do którego deklaracja powinna zostać złożona. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja ZAP-3 w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie