Deklaracja, Druk UPL-1 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

UPL-1 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację UPL-1 online

Co to jest UPL-1?

Deklaracja UPL-1 służy do nadania innej osobie niż podatnik upoważnienia do podpisywania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Deklarację tą składają podatnicy posiadający Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, którzy nie mogą osobiście złożyć podpisu na deklaracji podatkowej.

Uwaga! Przyjęta deklaracja UPL-1 jest ważna bezterminowo - oznacza to, że w razie zmiany jakichkolwiek danych lub chęci wycofania pełnomocnictwa, należy złożyć deklarację OPL-1.

Kto nie musi składać deklaracji UPL-1?

Z obowiązku składania upoważnienia do elektronicznego składania deklaracji podatkowych zwolnieni są wspólnie rozliczający się małżonkowie (jeżeli pozostają we wspólności majątkowej) oraz rodzice rozliczający dochody małoletnich dzieci.


Kiedy należy złożyć druk UPL-1?

Upoważnienie do wysyłki i podpisu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej należy złożyć przed wysłaniem przez osobę wstępnie uprawnioną deklaracji podatkowej w formie elektronicznej. W przeciwnym razie wysłane przez Internet pismo zostanie automatycznie odrzucone.

Gdzie należy złożyć deklarację UPL-1?

Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Istnieje również możliwość, przesłania jej pocztą tradycyjną, na adres urzędu. Formularz UPL-1 można wysłać również za pośrednictwem platformy e-PUAP.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja UPL-1 w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie