Deklaracja, Druk PIT-0 PDF 2022

PIT-0 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Deklaracja PIT-0Wzór jak wypełnić deklarację PIT-0
 
 

Wypełnij deklarację PIT-0 online

Co to jest PIT-0?

Deklaracja PIT-0 jest załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej. Dokument ten służy do wykazywania przez pracownika wszystkich należnych mu ulg i odliczeń. Najczęściej tzw. PIT zerowy kojarzy się ze zwolnieniem z podatków osób do 26. roku życia. Młodzi pracownicy corocznie składają PIT-0 wraz z właściwą deklaracją podatkową. Warto wiedzieć, że ulga dotyczy wyłącznie:

  • umów o pracę,
  • umów zlecenie,
  • przychodów z pracy nakładczej,
  • przychodów ze stosunku służbowego,
  • przychodów ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • otrzymane w związku z odbytym stażem uczniowskim,
  • otrzymane w związku z odbytą praktyką absolwencką.

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-0?

Należy pamiętać, że PIT-0 jest jedynie załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej. Oznacza to, że termin złożenia PIT-u 0 będzie zależał od terminu składania tradycyjnej deklaracji podatkowej. Deklarację PIT-0 należy dostarczyć:

  • w przypadku PIT-36 i PIT-37 - do 30 kwietnia każdego roku,
  • w przypadku PIT-28 - do 31 stycznia każdego roku.

Gdzie należy złożyć druk PIT-0?

Deklarację PIT-0 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Można ją również wysłać listem poleconym na adres odpowiedniego urzędu. Najbardziej wygodnym i szybkim rozwiązaniem jest rozliczenie się przez Internet, korzystając z platformy Twój e-PIT. Wystarczy posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. 

Ile kosztuje złożenie deklaracji PIT-0?

Złożenie PIT-0 jest bezpłatne.

Kara za niezłożenie deklaracji

Jedyną konsekwencją niezłożenia deklaracji przez podatnika jest utracenie przez niego ulgi, do której upoważnia PIT-0.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PIT-0 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości