Deklaracja, Druk PIT-0 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

PIT-0 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację PIT-0 online

Co to jest PIT-0?

Deklaracja PIT-0 jest załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej. Dokument ten służy do wykazywania przez pracownika wszystkich należnych mu ulg i odliczeń. Najczęściej tzw. PIT zerowy kojarzy się ze zwolnieniem z podatków osób do 26 roku życia. Młodzi pracownicy corocznie składają PIT-0 wraz z właściwą deklaracją podatkową. Warto wiedzieć, że ulga dotyczy wyłącznie:

  • umów o pracę
  • umów zlecenie
  • przychodów z pracy nakładczej
  • przychodów ze stosunku służbowego
  • przychodów ze spółdzielczego stosunku pracy 
  • otrzymane w związku z odbytym stażem uczniowskim
  • otrzymane w związku z odbytą praktyką absolwencką.

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-0?

Należy pamiętać, że PIT-0 jest jedynie załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej. Oznacza to, że termin złożenia PIT-u 0 będzie zależał od terminu składania tradycyjnej deklaracji podatkowej. Deklarację PIT-0 należy dostarczyć:

  • W przypadku PIT-36 i PIT-37 - do 30 kwietnia każdego roku
  • W przypadku PIT-28 - do 31 stycznia każdego roku.

Gdzie należy złożyć druk PIT-0?

Deklarację PIT-0 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Można ją również wysłać listem poleconym na adres odpowiedniego urzędu. Najbardziej wygodnym i szybkim rozwiązaniem jest rozliczenie się przez Internet, korzystając z platformy Twój e-PIT. Wystarczy posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. 

Ile kosztuje złożenie deklaracji PIT-0?

Złożenie PIT-0 jest bezpłatne.

Kara za niezłożenie deklaracji

Jedyną konsekwencją niezłożenia deklaracji przez podatnika jest utracenie przez niego ulgi, do której upoważnia PIT-0.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja PIT-0 w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie