Zmiana imienia dziecka i dorosłego Świecie nad Wisłą - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 23 września 2022

Zmiana imienia

W wyjątkowych sytuacjach państwo pozwala na zmianę imienia obywatela. Kiedy jest to możliwe? Gdzie należy się zgłosić i jakie dostarczyć dokumenty? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może zmienić imię?

Do zmiany imienia uprawniony jest każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa - jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić imię?

Zmiana imienia jest możliwa wyłącznie, gdy ma nastąpić z ważnych powodów np. gdy:

 • jest ośmieszające,
 • wnioskujący na co dzień używa innego imienia,
 • imię zostało bezprawnie zmienione - może to dotyczyć imion osób należących do mniejszości etnicznych, których dane osobowe zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni,
 • wnioskujący posiada inne imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego jest obywatelem.

Sposoby zmiany imienia

Zmiana imienia może polegać na: 

 • zastąpieniu obecnego imienia innym,
 • zastąpieniu dwóch imion jednym lub odwrotnie,
 • zmianie pisowni imienia, polegającej na:
  • przystosowaniu nieprawidłowej pisowni do zasad pisowni obowiązujących w języku polskim, m.in. poprzez zastąpienie niektórych liter ich odpowiednikami o tym samym lub podobnym brzmieniu, np.: Bohdan – Bogdan,
  • dostosowaniu do zasad polskiej pisowni imienia posiadającego pisownię w innym języku, np. poprzez zastąpienie liter, które w polskim alfabecie mają inne brzmienie – „sz” zamiast „sch” lub „cz” zamiast „tsch”,
  • zastąpieniu nieznanych w polskim alfabecie znaków innymi zgłoskami lub ich fonetycznym brzmieniem np. znaków „ü”, „ä” złożonymi zgłoskami „ue”, „oe”,
 • zmianie kolejności imion.

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Rodzice mają prawo do uproszczonej procedury zmiany imienia dziecka w okresie do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia w miejscowości Świecie nad Wisłą. Wystarczy, że złożą na ręce kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Świecie nad Wisłą oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka. Złożenie oświadczenia kosztuje 11 złotych.

Po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, rodzice muszą skorzystać ze standardowej procedury zmiany imienia dziecka.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę imienia dziecka lub dorosłego

Wniosek o zmianę imienia PDF

Dokumenty wymagane do zmiany imienia

Wymagane dokumenty

Aby zmiana imienia była możliwa, należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Świecie nad Wisłą następujące dokumenty:

⚠ Zmiana imienia powoduje konieczność naniesienia zmian w akcie urodzenia i akcie małżeństwa w miejscowości Świecie nad Wisłą. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia dotyczy. ⚠

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia w miejscowości Świecie nad Wisłą?

Aby zmienić imię, dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Świecie nad Wisłą. Miejsce złożenia wniosku jest takie samo w przypadku zmiany nazwiska w miejscowości Świecie nad Wisłą. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Ile kosztuje zmiana imienia? 

Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 37 złotych

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, od wniosku o zmianę imienia przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2021 poz. 1988 z późń. zm.)

Gdzie załatwić sprawę zmiana imienia w miejscowości Świecie nad Wisłą?

Aby załatwić sprawę zmiana imienia w miejscowości Świecie nad Wisłą, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Duży Rynek 1.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Świecie nad Wisłą

Adres: ul. Duży Rynek 1, 86-100 Świecie nad Wisłą

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-15:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:00
czw: 07:30-12:00
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: 523800814 

Internet:  strona www

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
Pobierz dokument