Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 

Aktualizacja: 27 marca 2021

Czym jest wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wszystkie osoby, które mieszkają na stałe w miejscu innym niż miejsce zameldowania lub nigdzie nie są zameldowane, ale wciąż chcą oddać swój głos.

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Zainteresowany musi spełnić następujące warunki:&

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiadanie praw wyborczych,
 • dana osoba mieszka na stałe w miejscu, w którym nie jest zameldowana lub w ogóle nie jest zameldowana, ale stale przebywa w określonym miejscu.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby być wpisanym do rejestru wyborców, należy przygotować odpowiedni wniosek, deklarację i kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowodu osobistego. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców dostępne są na rządowej stronie.

Zdarza się, że urzędnik prosi o dostarczenie dokumentów potwierdzających pobyt w danym miejscu, np. umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania czy rachunek za prąd. Warto zadbać o ich dostarczenie, aby przyspieszyć proces weryfikacji.


Gdzie złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy dostarczyć je do urzędu gminy, w której mieszkasz.

Do kiedy można złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Data składania wniosków uzależniona jest od daty organizowania wyborów i terminu realizacji wniosku. Należy pamiętać, że decyzja o wpisaniu danej osoby do rejestru wyborców zajmuje 5 dni roboczych.

Co w przypadku odmowy?

W przypadku odmowy wpisania do rejestru wyborców każdy obywatel może złożyć skargę. Należy napisać ją samodzielnie, a następnie złożyć u prezydenta, burmistrza lub wójta danego miejsca. Skargę trzeba złożyć w ciągu trzech dni od otrzymania odmowy urzędnika.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - przez Internet

Jeżeli chcesz dopisać się do rejestru wyborców bez wychodzenia z domu, potrzebujesz jedynie profilu zaufanego i kilku chwil na wypełnienie wniosku.

Czego potrzebujesz by złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Aby złożyć przez Internet wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, potrzebujesz:

 • danych do logowania do profilu zaufanego wraz z numerem telefonu komórkowego,
 • skanu/zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumenty, takie jak: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania czy rachunek za prąd - przyspieszają proces wpisywania do rejestru wyborców, więc jeśli chcesz ułatwić pracę urzędnikowi, warto dołączyć ich skany.

Jak znaleźć się w rejestrze wyborców?

 1. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 2. Zaznacz obywatelstwo.
 3. Wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.
 4. Podaj nazwę i numer dokumentu tożsamości, a następnie dołącz jego skan lub zdjęcie.
 5. Po dodaniu zdjęcia, można dodać skany innych dokumentów, takich jak: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, rachunek za prąd, umowa o pracę czy karta mieszkańca.
 6. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz, że mieszkasz pod tym adresem.
 7. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie - potwierdzenie o złożeniu wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 8. Ostatnim etapem jest oczekiwanie na decyzję urzędu - wpis do rejestru nie jest automatyczny.

Czas oczekiwania na decyzję urzędnika wynosi 5 dni od daty złożenia wniosku.


Gdzie można złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - wpisanie do rejestru wyborców 

Profil Zaufany
Rejestracja Profilu Zaufanego