Wniosek o uzyskanie informacji publicznej

Aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Każdy obywatel ma prawo do pozyskiwania informacji publicznych. Aby otrzymać poszukiwaną informację, należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. O tym, jak to zrobić i które instytucje udzielają informacji, dowiedzieć się można z poniższej instrukcji.

Kto udostępnia informacje?

Obowiązek udzielania obywatelom informacji ma każda instytucja publiczna, czyli taka wykonująca zadania państwa lub zarządzająca majątkiem publicznym. Wśród tych instytucji znajdują się ministerstwa, kuratoria, urzędy, sądy,​​​​​​​ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoły, partie polityczne czy Polski Czerwony Krzyż.

Gdzie szukać informacji publicznych?

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, warto zorientować się, czy poszukiwana informacja nie została już gdzieś udostępniona. Miejsca, do których warto zajrzeć, to:

 • Biuletyn Informacji Publicznej – skorzystaj z wyszukiwarki bip.gov.pl;
 • serwis dane.gov.pl;
 • posiedzenia instytucji publicznych np. sejmu, senatu, rady powiatu/miasta;
 • siedziby instytucji publicznych;
 • strony internetowe instytucji.

Ile kosztuje uzyskanie informacji publicznej?

W większości sytuacji złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Istnieją jednak wyjątki – dodatkowe opłaty mogą pojawić się w momencie, gdy instytucja będzie musiała ponieść koszty związane z przygotowaniem dla wnioskującego informacji. Informację o tym, ile trzeba będzie zapłacić, wnioskujący otrzyma do 14 dni od złożenia wniosku.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

Wniosek w tej sprawie może złożyć każdy obywatel. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu.

Jak złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej?

Wniosek w sprawie uzyskania informacji publicznej można złożyć na dwa sposoby:

 • bezpośrednio w danej instytucji;
 • przez internet – za pomocą wniosku online lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Jak uzyskać informację publiczną w instytucji?

Aby uzyskać informację publiczną od instytucji, można postępować dwojako:

 • poprosić ustnie o informację – stawiając się w siedzibie instytucji osobiście lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej;
 • wysłać wniosek pocztą lub e-mailem - wniosek może być złożony w dowolnej formie.

Jak uzyskać informację publiczną przez Internet?

 1. Na stronie Gov.pl należy kliknąć przycisk „Wyślij wniosek”.
 2. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się przez profil zaufany.
 3. Następnie wnioskujący musi wybrać urząd bądź instytucję, do której chce złożyć wniosek.
 4. Na stronie pojawi się formularz, który trzeba wypełnić.
 5. Jeżeli wnioskujący ma załączniki do wniosku, na tym etapie może je dołączyć.
 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku – z podpisem lub bez.

Uwaga! Po złożeniu wniosku wnioskujący powinien otrzymać urzędowe poświadczenie przedłożenia. 

Ile czeka się na uzyskanie informacji publicznej?

Wnioskujący może otrzymać informację:

 • Od razu -  jeżeli urzędnik ma do niej bezpośredni dostęp; 
 • do 14 dni od złożenia wniosku – jeżeli urzędnik potrzebuję czasu, aby ją przygotować;
 • do 2 miesięcy – jeżeli przygotowanie informacji wymaga od urzędnika poświęcenia większej ilości czasu. Wnioskujący zostanie poinformowany o powodzie opóźnienia i otrzyma termin, do którego informacja powinna do niego dotrzeć. Informację o możliwym opóźnieniu otrzyma w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

W jakich sytuacjach nie uzyskamy informacji?

Zdarzają się przypadki, w których otrzymanie danej informacji okaże się niemożliwe. Stanie się tak, gdy:

 • wnioskowane informacje publiczne są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • wnioskowane informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób – nie można jej uzyskać bez udowodnienia, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu obywateli;
 • instytucja nie może udostępnić wnioskującemu informacji publicznej w takiej formie i w sposób, jaki chce. 

Co zrobić, jeżeli nie uzyskamy informacji?

W sytuacji nieuzyskania informacji w wyznaczonym terminie bez podania powodu opóźnienia lub informacja, którą otrzyma wnioskujący będzie niepełna, może on złożyć skargę na bezczynność instytucji.

Pismo zaadresowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego należy zanieść lub wysłać do instytucji, której dotyczy skarga.

Instytucja może odmówić udostępnienia pewnych informacji – wówczas poda powód takiej decyzji. Rzecz jasna wnioskujący może się od niej odwołać. Informacje o tym, gdzie i kiedy można się odwołać, zostaną umieszczone na decyzji wydanej przez instytucję.


Gdzie można złożyć wniosek o uzyskanie informacji publicznej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - uzyskanie informacji publicznej

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz wniosek - uzyskanie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wyślij przez internet Pobierz dokument