Wniosek o dowód osobisty 2021 Zabrze

Aktualizacja: 8 października 2021

Wniosek o dowód osobisty

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania spraw w wielu urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto, umożliwia on podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska
 • data urodzenia
 • pesel
 • imiona rodziców
 • rok i miejsce urodzenia
 • numer i seria dowodu
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności
 • informacja przez kogo został wydany

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Tak, dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Tutaj wiek dziecka nie ma znaczenia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje opiekę prawną.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 5. roku życia. Pięcioletni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?

Chcąc wyrobić dowód osobisty, konieczne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku. Należy zrobić to czytelnie, drukowanymi literami. Wymagane jest również dołączenie zdjęcia w odpowiednim formacie, o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Tylko wtedy wniosek zostanie przyjęty. Bez względu na to, czy dowód ma być wydany po raz pierwszy, czy też skończyła się jego ważność, formalności w urzędzie muszą być dopełnione.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Zabrzu, może złożyć jedno z rodziców.

Ile kosztuje wyrobienie i wymiana dowodu osobistego w Zabrzu?

Wnioskując o wydanie dowodu osobistego w Zabrzu, nie należy martwić się o koszty. Taki dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany.

Co zrobić w przypadku zgubienia dowodu osobistego?

Zgubienie dowodu osobistego należy jak najszybciej zgłosić w najbliższym urzędzie gminy. W przypadku kiedy do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku przestępstwa (kradzieży, włamania, rozboju), należy taką sprawę zgłosić także na policję.

Jeżeli istnieje jeszcze szansa na to, że dowód się odnajdzie, wówczas możesz czasowo zawiesić dokument na maksymalny okres 14 dni i w dowolnym momencie wycofać jego zawieszenie. Jeżeli w tym okresie nie wycofasz zawieszenia, dojdzie do automatycznego zastrzeżenia dowodu. Zawiesić dowód możesz osobiście w urzędzie gminy lub poprzez Profil Zaufany.


Jak wyrobić dowód osobisty w Zabrzu?

 1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie w Zabrzu

 2. Do wniosku należy dodać aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku)

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku otrzymasz na swoje konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie. 

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku powinieneś otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

 5. Udaj się do wybranego przez siebie urzędu i odbierz dowód.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty - wzór 

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. By pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku poniżej zamieszczamy przykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Wykonaj następujące czynności:

 • wypełnij pole, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL (sprawdź, jak złożyć wniosek o numer PESEL w Zabrzu), imię, nazwisko, miejsce urodzenia...
 • podaj swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail
 • zaznacz powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego
 • załącz fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym
 • podaj aktualną datę oraz miejscowość, w której składasz wniosek
 • podpisz wniosek o wydanie dowodu osobistego

Pytania i odpowiedzi - wniosek o dowód osobisty w Zabrzu

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez Internet?

Nie, od dnia 27 Lipca 2021 roku nie można składać wniosku przez internet.

Wyłączenie możliwości składania wniosku przez internet dotyczy zarówno dorosłych, jak i nieletnich. Jeżeli kolejny lockdown powróci, możliwe że składanie wniosku online znów stanie się możliwe.

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty w innym mieście niż Zabrze?

Tak, nie trzeba tego robić w miejscu zameldowania. W każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego w Zabrzu?

Czas oczekiwania na dowód osobisty w Zabrzu wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Czy można sprawdzić na jakim etapie jest wydanie dowodu osobistego?

Na stronie obywatel.gov.pl można sprawdzić, na jakim etapie jest wydanie dowodu osobistego. Potrzebny będzie do tego numer sprawy, który znajdziesz na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście niż Zabrze?

Dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - dowód osobisty w Zabrzu?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
+48323733300 

Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty

gov.pl
Zaloguj się i wyślij wniosek online