Przyłączenie do sieci gazowej

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Ze względu na duże zagrożenie związane z użytkowaniem gazu, montaż przyłącza gazowego wymaga ścisłego przestrzegania pewnych procedur. Jakich? Od czego należy zacząć? 

Kiedy możemy wykonać przyłącze gazowe?

To, czy doprowadzenie gazu do naszej posesji jest możliwe, ocenia rejonowy operator systemu dystrybucyjnego, kiedy złożymy u niego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Warunki mają swoją ważność, która nie może być krótsza niż 60 dni. W tym czasie możemy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci.

Kto może być wykonawcą instalacji gazowej?

Gaz jest niezwykle niebezpieczną substancją, dlatego osoba, która będzie zajmowała się przyłączeniem nieruchomości do sieci gazowej musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca instalacji gazowej musi posiadać ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Tego rodzaju uprawnienia wydawane są przez Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ile kosztuje przyłączenie do sieci gazowej?

Koszty budowy przyłącza gazowego będą się różniły w zależności od jego długości i specyfiki. Sporządzając kosztorys, należy brać pod uwagę koszty za:

 • wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej – od 50 do 100 złotych. W niektórych regionach Polski wydanie tego dokumentu jest bezpłatne
 • projekt budowy przyłącza gazowego – od 1000 do 2500 złotych
 • projekt zmian w organizacji ruchu, jeżeli budowa przyłącza wymaga odłączenia jednego pasa drogi – od 400 do 600 złotych
 • opłaty geodezyjne – od 1000 do 2000 złotych
 • opłata przyłączeniowa – od 1400 do 2000 złotych
 • odbiór przyłącza gazowego – od 100 do 150 złotych
 • montaż szafki gazowej – od 300 do 600 złotych

Uwaga! Podane ceny są wyłącznie poglądowe. O dokładne stawki należy pytać specjalistów, zajmujących się wymienionymi czynnościami.


Procedura przyłączenia do sieci gazowej

Wykonanie przyłącza gazowego składa się z kilku etapów, których nie sposób ominąć.

Etap 1 – Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Na samym początku osoba chcąca zamontować przyłączenie do sieci gazowej musi złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Aby złożyć wniosek musisz wiedzieć, do której grupy przyłączeniowej będzie zaliczona planowana instalacja. Mamy do wyboru 3 podgrupy:

 • grupa A - podmioty, których instalacje będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia np. huty, przemysł, zakłady chemiczne
 • grupa B - podmioty, których urządzenia i instalacje będą przyłączane do sieci innej niż wymieniona wyżej, z wyłączeniem podmiotów, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h np. klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa
 • grupa C - podmioty zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem etc, na przykład kopalnie gazu, biogazownie, sieci gazowe. 

W przypadku chęci przyłączenia do sieci gazowej domu jednorodzinnego, we wniosku należy wskazać grupę B.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej – gdzie go szukać?

Nie umieściliśmy na stronie jednego, gotowego wniosku, ponieważ każda z firm świadczących usługę dostarczania gazu posiada własny wzór wniosku w tej sprawie. Koniecznie zajrzyj na stronę internetową dostawcy gazu lub do jego siedziby w swojej okolicy!

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do przedsiębiorstwa gazowniczego, właściwego dla lokalizacji naszej nieruchomości. 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu tytuły prawnego do korzystania z obiektu, w którym będzie wykonywane przyłącze gazowe
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny dla budynku względem istniejącej sieci gazowej, sąsiednich obiektów oraz propozycje lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego → jeżeli do budynku nie jest doprowadzone przyłącze gazowe zasilające budynek
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej

Czas oczekiwania

Aby przejść do kolejnego etapu, przedsiębiorstwo energetyczne musi wydać warunki przyłączenia do sieci gazowej. Organ powinien wydać decyzję w ciągu:

 • Max. 45 dni – dla grupy A
 • Max. 21 dni – dla grupy B
 • Max. 60 dni – dla grupy C

od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Etap 2 – Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o przyłączenie do sieci gazowej. Każda z firm dostarczających gaz posiada własne wzory wniosków – należy ich szukać na stronach internetowych firm lub w ich siedzibach.

Wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o zawarcie umowy, po raz kolejny trzeba przygotować kilka dodatkowych dokumentów. Są to:

Etap 3 – Sporządzenie projektu budowy przyłącza gazowego

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza gazowego, konieczne jest sporządzenie jego dodatkowego projektu. Musi być on wykonany przez projektanta, który posiada stosowne uprawnienia oraz certyfikaty.

Etap 4 – Wykonanie przyłącza gazowego

Ostatni etap to wykonanie instalacji gazowej.

Jakie warunki powinna spełniać poprawnie wykonana instalacja gazowa?

Każda poprawnie wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z:

 • opinią kominiarską – jeżeli jest wymagana
 • warunkami przyłączenia do sieci gazowej
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • projektem budowlanym
 • zgodą zarządcy lub właściciela nieruchomości – w przypadku budynków wielorodzinnych.

Etap 5 – Zgłoszenie przyłącza

Tuż po zakończeniu budowy musimy zgłosić gotowe przyłącze do odbioru w zakładzie gazowniczym. Pracownicy upewnią się, czy instalacja została wykonana poprawnie oraz czy jest szczelna. Dopiero po zakończeniu odbioru można podpisać umowę kupna gazu.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - przyłączenie do sieci gazowej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie