Zgłoszenie zbycia / sprzedaży pojazdu Inowłódz - online lub druk zawiadomienia [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 22 września 2022

Zgłoszenie sprzedaży samochodu, pojazdu Inowłódz

Jeżeli sprzedano, kupiono, oddano na auto złom w miejscowości Inowłódz, bądź przekazano pojazd w darowiźnie, należy powiadomić o tym fakcie urząd. Jak wygląda proces zgłoszenia zbycia pojazdu i kto powinien to zrobić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może zgłosić sprzedaż samochodu lub innego pojazdu?

Zbycie zarejestrowanego pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel.

Ile jest czasu na zgłoszenie zbycia pojazdu?

Na zgłoszenie zbycia pojazdu dotychczasowy właściciel ma do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny.

Jeżeli kierowca nie zgłosi zbycia pojazdu w terminie, może spodziewać się pisma z urzędu, a także kary w wysokości od 200 do 1000 złotych

Ile kosztuje zgłoszenie zbycia pojazdu?

Usługa jest bezpłatna.


Gdzie zgłosić zbycie pojazdu w miejscowości Inowłódz?

Jak zgłosić zbycie pojazdu w miejscowości Inowłódz?

Zbycie pojazdu można zgłosić:

Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie odpowiednim dla miejscowości Inowłódz.

Co należy przygotować?

 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu wypełnione drukowanymi literami,

 2. dowód osobisty lub paszport - dowiedz się, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w w miejscowości Inowłódz,

 3. kartę pobytu - jeśli zgłaszający jest cudzoziemcem - jak zdobyć kartę pobytu w w miejscowości Inowłódz,

 4. kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - wzór formularza

Zgłoszenie zbycia pojazdu online

Aby złożyć zawiadomienie (wniosek) przez Internet, potrzebny jest Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Oba te narzędzia pozwalają potwierdzić tożsamość zgłaszającego. Jeśli nie masz jeszcze swojego profilu zaufanego, zobacz instrukcję jak założyć profil zaufany krok po kroku.

Do zgłoszenia zbycia pojazdu online należy przygotować:

 • dane zbywającego pojazd,  
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży albo umowę darowizny,
 • dane pojazdu, którego zbycie zgłaszamy (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Informacje te można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT.

Co należy zrobić?

 • Należy wejść na stronę www.gov.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
 • Następnie wybrać sekcję "Usługi dla obywatela" (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię "Kierowcy i pojazdy" (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu", a następnie kliknąć: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.

Zgłoszenie zbycia samochodu lub innego pojazdu przez Internet (online)

 • Zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę login.gov.pl. Należy wybrać sposób logowania.
 • Kolejno zgłaszający wybiera, że chce dokonać zgłoszenia zbycia pojazdu. 
 • W przypadku chęci zgłoszenia zbycia pojazdu po zalogowaniu zgłaszający zostanie przeniesiony do usługi mój Pojazd, w której znajdują się wszystkie posiadane pojazdy. Przy właściwym pojeździe należy kliknąć: "Zgłoś zbycie pojazdu".
 • Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że zgłaszający działa za ich zgodą.
 • Następnie należy podać datę zbycia pojazdu.
 • Kolejno następuje sprawdzenie lub uzupełnienie danych zgłaszającego.
 • Potem należy podać dane naywcy.
 • Następnie trzeba dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu oraz wybrać urząd, do którego zostanie wysłane zgłoszenie.
 • Ostatni krok to sprawdzenie formularza zgłoszenia, podpisanie elektronicznie podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym oraz jego wysłanie. 
 • Na koniec wyświetli się komunikat o pomyślnym wysłaniu zawiadomienia. Na skrzynkę Gov (ePUAP) zgłaszający otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To jedyny dokument urzędowy, który potwierdza złożenie zgłoszenia.

Ile trwa zgłoszenie zbycia pojazdu?

Ile czeka się na zarejestrowanie zgłoszenia zbycia pojazdu?

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela

W ciągu 14 dni od sprzedaży samochodu należy poinformować o tym fakcie również ubezpieczyciela pojazdu w miejscowości Inowłódz, u którego została zakupiona polisa OC. Warto podać podstawowe dane nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, PESEL).

Odpowiedzialność za opłacanie składek nadal będzie spoczywać na zbywcy nawet w przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony fakt sprzedaży, a kupujący nie wypowie polisy. Należy pamiętać o tym, że teoretycznie nieobowiązująca (w praktyce – obowiązująca) polisa za sprzedane auto po terminie wygaśnięcia ulegnie automatycznemu przedłużeniu, natomiast za nieuregulowanie płatności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na zbywcę karę nawet do 4500 zł.

Ponadto, jeżeli nowy właściciel spowoduje nowo nabytym autem wypadek, a sprzedający (zbywca) nie poinformuje o sprzedaży samochodu ubezpieczyciela, to zniżki straci zbywca, a nie nowy właściciel (nabywca).

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części polisy OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, nabywca kupuje pojazd wraz z aktualną polisą OC. Zwrot niewykorzystanej części składki jest możliwy, tylko w przypadku, gdy nowy nabywca zdecyduje się wypowiedzieć ubezpieczenie OC przed zakończeniem terminu jej ważności - np. chce skorzystać z ubezpieczenia innej firmy. Jeśli do polisy dodatkowo było wykupione autocasco, to z chwilą sprzedaży pojazdu ważność polisy AC kończy się, a sprzedający otrzyma zwrot części składki ubezpieczeniowej.

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży auta?

Osoby, które sprzedały samochód po czasie krótszym niż 6 miesięcy od kupna, muszą rozliczyć sprzedaż auta w urzędzie skarbowym. Przychód danej osoby stanowi różnica w cenie zakupu i sprzedaży auta. Trzeba go wpisać w formularzu PIT-36 do końca kwietnia następnego roku po transakcji. Na tej podstawie zostanie wyliczony podatek od zarobku, który trzeba zapłacić.


Gdzie załatwić sprawę zawiadomienie o zbyciu pojazdu w miejscowości Inowłódz?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Inowłódz. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Jak załatwić sprawę zawiadomienie o zbyciu pojazdu online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.