Wymiana dowodu rejestracyjnego Gidle - zmiana adresu, brak miejsca i inne - wniosek [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 26 maja 2022

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu jest konieczna w trzech przypadkach: 

 • gdy zmianie ulegną dane właściciela pojazdu np. wskutek zmiany nazwiska panieńskiego właścicielki - dowiedz się, jak zmienić nazwisko w miejscowości Gidle,
 • gdy zmianie ulegną dane techniczne pojazdu np. przez poważne zmiany konstrukcyjne,
 • gdy zmianie ulegnie adres zameldowania,
 • gdy dokument zostanie zniszczony lub zgubiony.

Uwaga! Dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające badanie techniczne. 

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Jakie zmiany można wprowadzić w dowodzie rejestracyjnym?

Jednym z powodów, dla którego wymienia się dowód rejestracyjny, jest zmiana danych właściciela lub samego pojazdu.

Zmianie podlegają:

 • nazwisko lub nazwa właściciela,
 • adres właściciela lub współwłaściciela,
 • numer rejestracyjny,
 • numer nadwozia/podwozia,
 • parametry techniczne pojazdu,
 • dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela.

Składając wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle można wnosić także o:

Zmiana adresu, a dowód rejestracyjny

Zmiana adresu zameldowania a dowód rejestracyjny

Właściciel dowodu rejestracyjnego, który zmienił adres zameldowania, musi wymienić wszystkie najważniejsze dokumenty, w tym również dowód rejestracyjny.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zmiany adresu nie złoży wniosku o wymianę dokumentu, grozi mu kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Dotyczy to wszystkich danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. 


Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym

Co zrobić w przypadku braku miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym?

Skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym? Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na pieczątki świadczące o pozytywnym przejściu badania technicznego, nie ma powodów do obaw. W tej sytuacji nie trzeba wymieniać dokumentu - wystarczy, że diagnosta odnotuje wyniki przeglądu w bazie CEPiK, do której mają dostęp m.in. funkcjonariusze policji. Z tego powodu nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy.

Uwaga! Wymianą powinny zainteresować się jednak osoby, które planują wyjazd za granicę - tam posiadanie aktualnego dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe. 

Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle?

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Zobacz, jaki urząd rozpatruje sprawy komunikacyjne dla miejscowości Gidle.

Wymiana dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle

 • wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty (do wglądu) → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Gidle,
 • kartę pojazdu,
 • dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych) - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
 • zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu,
 • potwierdzenie polisy OC,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • upoważnienie do wymiany dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle - jeżeli wniosek składa pełnomocnik,
 • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono.

Na wydanie nowego dokumentu czeka się około 30 dni - często odbiór dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle jest możliwy wcześniej, średnio po 20 dniach.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle?

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle?

Wymiana dowodu rejestracyjnego kosztuje 54,50 złotych. Do tego kosztu należy doliczyć opłatę za pozwolenie czasowe, która wynosi 19 złotych. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - mocodawca będzie musiał zapłacić dodatkowe 17 złotych.


Gdzie załatwić sprawę wymiana dowodu rejestracyjnego w miejscowości Gidle?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Gidle. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.