Rejestracja quada Ińsko - wniosek [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 12 maja 2022

Prawo jazdy na quada - jaka kategoria? - jakiwniosek.pl

Prawo jazdy na quada

Czy na quada trzeba mieć prawo jazdy?

Tak. Aktualna ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi jasno, że do prowadzenia czterokołowców po drogach publicznych należy posiadać prawo jazdy w kategoriach AM lub B1/B.

Jakie prawo jazdy na quada obowiązuje w Polsce?

W zależności od masy własnej i prędkości quada, wymagane są różne kategorie prawa jazdy:

 • quad na prawo jazdy kat. AM (na motorower) to czterokołowiec lekki:
  • masa własna do 350 kg,
  • ograniczona konstrukcyjnie prędkość do 45km/h,
 • quad na prawo jazdy kat. B (B lub B1) to czterokołowiec o masie własnej:
  • do 400 kg w przypadku przewozu osób,
  • lub 550 kg w przypadku przewozu ładunków.

Dowiedz się więcej o tym, jak wyrobić prawo jazdy na quada w Ińsku.

Od ilu lat można jeździć quadem?

Najszybciej można wyrobić prawo jazdy kategorii AM, zatem quadem można jeździć już po ukończeniu 14 lat (dotyczy czterokołowców lekkich).


Rejestracja quada Ińsko - wniosek i potrzebne dokumenty - jakiwniosek.pl

Rejestracja quada w Ińsku

Aby legalnie poruszać się quadem po dopuszczonych drogach, należy go zarejestrować w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejscowości Ińsko i wykupić ubezpieczenie pojazdu w Ińsku (polisę OC). Kierowca ma na to ustawowe 30 dni od zakupu lub darowizny, a jeśli kupuje nowy pojazd, może zarejestrować go bezpośrednio w salonie.

Kupiłeś inny pojazd niż quad? Wypełnij odpowiednie wnioski:

Quad zarejestrowany jako ciągnik rolniczy

Quada o homologacji T3B można zarejestrować również jako ciągnik rolniczy. Aby było to możliwe, musi być on wyposażony w hak holowniczy, który umożliwia montaż przyczepki. Z opcji rejestracji quada jako ciągnik często korzystają przedsiębiorcy. Dlaczego? Głównym powodem jest możliwość odliczenia pełnego VAT-u od kosztów utrzymania oraz pełnego podatku dochodowego. To rozwiązanie ma również wady. Takim pojazdem nie można się poruszać na autostradach oraz drogach ekspresowych. Kolejnym dotkliwym ograniczeniem jest maksymalna prędkość quada zarejestrowanego jako ciągnik, która nie może przekraczać 30 km/h.

Jak zarejestrować quada (Ińsko)? - krok po kroku

Wnioskujący musi:

 1. Wykupić polisę OC dla quada i zachowaj potwierdzenie.
 2. Dokonać opłat rejestracyjnych, zgodnie z tabelą.

 3. Zgłosić się do Urzędu Komunikacji odpowiedniego dla miejscowości Ińsko z kompletem niezbędnych dokumentów.

  Quad zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni, a wnioskujący otrzyma miękki dowód rejestracyjny i tablice. Już teraz może poruszać się swoim czterokołowcem po drogach publicznych.

Do 30 dni kalendarzowych wnioskujący otrzyma twardy dowód rejestracyjny. Zobacz jak sprawdzić, czy dokument jest już gotowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji quada - Ińsko

Aby zarejestrować quada, w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla mieszkańców miejscowości Ińsko należy złożyć poniższe dokumenty:

 • dowód ubezpieczenia quada - polisa OC,
 • dla quadów używanych - dodatkowo:
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym,
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dla quadów nowych - dodatkowo:
  • potwierdzenie homologacji: świadectwo zgodności WE / świadectwo zgodności (dla homologacji krajowej) wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu niezbędne do jego rejestracji,
  • recykling: oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura z takim oświadczeniem (otrzymana od sprzedającego).

Rejestracja quada sprowadzonego z zagranicy

Jeśli sprowadzono quada z zagranicy, potrzebne będą jeszcze poniższe zaświadczenia. Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, trzeba przetłumaczyć na język polski - może to zrobić tłumacz przysięgły lub konsul.

 • dla quadów sprowadzonych z kraju członkowskiego UE: 
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, uzyskane z uprawnionej stacji kontroli pojazdów w Ińsku bądź każdym innym mieście w Polsce lub z jej odpowiednika w kraju, z którego pojazd jest sprowadzony (może to być wpis w dowodzie rejestracyjnym lub inny dokument potwierdzający badanie techniczne i jego termin ważności),
  • dokument potwierdzający:
   • opłacenie akcyzy lub
   • brak konieczności opłacenia akcyzy/ zwolnienie z niej,
   • oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dla quadów sprowadzonych spoza Unii: 
  • dowód odprawy celnej przywozowej,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wydane przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów.

Ile kosztuje rejestracja quada? - Ińsko - jakiwniosek.pl

Ile kosztuje rejestracja quada​​​​​​ (Ińsko)?

Koszt rejestracji nowego quada wyniesie 121,50 zł. Jeśli jednak poprzedni właściciel już rejestrował tego czterokołowca np.w Ińsku lub każdym innym mieście w Polsce, opłata zmniejszy się do kwoty 81 zł (nie zostanie wydana nowa tablica rejestracyjna). Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Stan quada Pochodzenie Rodzaj tablicy rejestracyjnej Koszt rejestracji
quad nowy lub używany krajowy bez zmiany tablicy 81,00 zł
z tablicą standardową 121,50 zł
z tablicą indywidualną 581,50 zł
sprowadzony z tablicą standardową

197,00 zł + podatki*

z tablicą indywidualną 657,00 zł + podatki*

* Całkowity koszt sprowadzenia quada z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii), zależny jest od jego ceny - na tej podstawie wyliczane są podatki: akcyza (pojazdy kupione w UE)  oraz cło i podatek VAT (dla czterokołowców sprowadzonych spoza Unii).

Szczegóły opłat za rejestrację quada kupionego w Polsce:

Opłata za rejestrację quada krajowego w Ińsku

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny

54,50 zł
Znaki legalizacyjne 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 14,00 zł

Tablica rejestracyjna do quada wraz z opłatą ewidencyjną (jedna z poniższych):

0,00 zł
 • standardowa dwurzędowa
40,50 zł
500,50 zł

Uwaga! Po zakupie czterokołowca na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

Przerejestrowanie quada bez zmiany tablicy rejestracyjnej - Ińsko

Od 31 stycznia 2022 roku można zachować aktualne tablice rejestracyjne quada bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji, jeśli tylko są czytelne i w dobrym stanie oraz odpowiadają aktualnemu wzorcowi. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie przy rejestracji pojazdu.

Szczegóły opłat za rejestrację quada z zagranicy:

Opłata za rejestrację sprowadzonego quada w w Ińsku

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny

54,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 14,00 zł

Tablica rejestracyjna wraz z opłatą ewidencyjną (jedna z poniższych):

 • standardowa
40,50 zł
 • indywidualna
500,50 zł
Karta pojazdu

75,50 zł

Akcyza 3,1% wartości quada dla pojemności silnika do 2000 cm3
Cło
(dla quadów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej)
10% wartości quada

Gdzie w Ińsku można zapłacić akcyzę za sprowadzonego quada?

Opłatę za akcyzę należy uregulować w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla mieszkańców miejscowości Ińsko​​​​​ lub online na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.​​ Należy pobrać zaświadczenie o jej opłaceniu, gdyż będzie ono potrzebne przy rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji.

Rejestracja quada bez homologacji w Ińsku

Czy możliwe jest zarejestrowanie quada bez homologacji w Ińsku? Owszem, jednak jest to dużo bardziej skomplikowany proces. Kierowca, który chce zarejestrować taki pojazd, musi posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu jednostkowym. Aby otrzymać dokument, należy najpierw poddać quad badaniu, a następnie zwrócić się do Transportowego Dozoru Technicznego o wydanie decyzji.

Procedura wygląda następująco:

 1. Na początku należy uzyskać zgodę na wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.

 2. Następnie wnioskujący musi udać się do wskazanej w ustawie przez Ministra Transportu jednostki diagnostycznej, która bardzo dokładnie sprawdzi stan techniczny quada.

 3. Jeżeli wynik badania będzie pozytywny, stacja diagnostyczna wyda odpowiednie sprawozdanie, z którym należy udać się Transportowego Dozoru Technicznego, aby uzyskać decyzję o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.

 4. Dopiero po uzyskaniu tej zgody można stawić się w wydziale komunikacji, aby zarejestrować quad.

Zgoda na wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu

ok. 800 zł

Decyzja o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu

800 zł

Rejestracja quada

od 121,50 zł

Jak wypełnić wniosek o rejestrację quada w Ińsku i gdzie go złożyć? Pobierz aktualny wzór

Wniosek o rejestrację quada w Ińsku wzór wypełniony

Poniżej przedstawiamy wypełniony wzór wniosku o rejestrację czterokołowca w Ińsku w dwóch formatach: PDF lub DOC.

 

Wniosek o rejestrację quadaWzór jak wypełnić wniosek o rejestrację quada

Rejestracja quada osobiście w Wydziale Komunikacji przypisanym do miejscowości Ińsko

Kierowca musi wypełnić wniosek o rejestrację quada drukowanymi literami i złożyć go w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Ińsko. Druki do wypełnienia umieściliśmy w sekcji Pobierz dokumenty

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Ińsko przez Internet. 

Rejestracja quada online / przez Internet

Jak zarejestrować quad przez Internet? Należy wejść na stronę Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet i wypełnić wniosek online. Wymagane będą skany wszystkich wskazanych wyżej dokumentów oraz dane quada. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

 • otrzymasz SMS lub e-mail z Twojego wydziału komunikacji
 • lub sprawdź na stronie https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego wpisując:
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Cały proces opisaliśmy w tym artykule: Status dowodu rejestracyjnego.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja quada w Ińsku?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w Ińsku. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.