Licencja TAXI Ińsko - wniosek 2022

Weryfikacja: 28 marca 2022

Licencja na TAXI

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy w charakterze taksówkarza. Niewielu jednak wie, że aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać specjalną licencję. Kto może ją uzyskać? Jak ją zdobyć? Ile kosztuje jej uzyskanie? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym jest licencja taksówkarska?

Warto pamiętać, że nazwa „licencja na taksówkę” to wyłącznie skrót myślowy od „licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. 

Licencję można otrzymać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy,
 • obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie,
 • na terenie Warszawy.

Licencję muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy Ubera i Bolta.

Jakie warunki należy spełniać, aby dostać licencję TAXI?

Oto kryteria umożliwiające otrzymanie licencji taksówkarskiej:

 • mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • jeżeli wnioskujący jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu, musi posiadać tytuł prawny do jego dysponowaniem,
 • wnioskujący jak i taksówkarze, których zatrudnia firma lub będzie zatrudniała:
  • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
  • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Zasady przewożenia pasażerów

Właściciel licencji może przewozić pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Z tym że na terenie drugiego miasta kierowca nie może przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie może wykonać kurs powrotny z drugiego miasta na obszar, który obejmuje licencja,
 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja.

Uwaga! Licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.


Wniosek o licencję TAXI

Wzór wniosku o licencję na TAXI

Wymagane dokumenty

Aby starać się o licencję na taksówkę, wnioskujący musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na taksówkę,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, ale wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy sprawdź, jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności w Ińsku,
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo - jeśli ustanowiono pełnomocnika,
 • opłata za pełnomocnictwo (17 zł) - jeżeli skorzystano z pełnomocnictwa.

Zdarza się, że niektóre urzędy proszą o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być:

 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI sprawdź, jak zdobyć wpis w dowodzie rejestracyjnym w Ińsku,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów -  jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu.

Gdzie złożyć dokumenty w Ińsku?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie licencji w Ińsku jest Urząd Miasta/Gminy Ińsko. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Ile kosztuje licencja na taksówkę?

Opłata za wydanie licencji zależy od okresu i obszaru, na jaki ma być wydana. Wnioskujący będzie musiał zapłacić od 200 do 450 złotych.

 • od 200 zł rocznie za licencję na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat,
 • do 450 zł za licencje na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Dokładne kwoty zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dodatkowo wnioskujący musi zapłacić za wypis. Opłata wynosi 1% opłaty za licencję.

Przykład: jeżeli taksówkarzowi wydano licencję, za którą zapłacił 200 złotych, wówczas za wypis zapłaci 2 złote.

Ile ważna jest licencja taksówkarska?

Okres ważności licencji na TAXI zależy przede wszystkim od wartości wpisanej we wniosku — wnioskujący może uzyskać licencję na co najmniej 2 lata i maksymalnie 50 lat.

Ile się czeka na licencję?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (wnioskujący zostanie o tym fakcie poinformowany).

Kary za brak licencji

Kierowcy taksówek, nieposiadający odpowiedniego zezwolenia, muszą liczyć się z karami finansowanymi. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
 • 2 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - licencja na taksówkę w Ińsku?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta i Gminy w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38
73-140 Ińsko
+48915623025 

Wyślij dokument przez internet - licencja na taksówkę

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.