Kradzież lub zgubienie tablic rejestracyjnych Chrostkowo - oświadczenie PDF 2022

Weryfikacja: 4 kwietnia 2022

Kradzież lub zgubienie tablic rejestracyjnych

Tablice rejestracyjne to bardzo ważny element każdego pojazdu. Co zrobić w przypadku utraty jednej lub dwóch tablic? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Co grozi za brak tablicy rejestracyjnej?

Za poruszanie się samochodem bez tablic rejestracyjnych można otrzymać mandat do 5 tysięcy złotych. Brak tablic rejestracyjnych może również skutkować odebraniem dowodu rejestracyjnego. Dlatego, aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemności, najlepiej pojazd bez tablic rejestracyjnych pozostawić na parkingu do czasu ich zdobycia. 

Uwaga! Samodzielnie wykonane tablice rejestracyjne, np. z kartonu, nie są prawnie respektowane.

Do utraty tablic rejestracyjnych dochodzi najczęściej w 2 przypadkach:

  • w wyniku kradzieży,
  • w wyniku zgubienia.

Co robić w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych?

Jeżeli kierowca podejrzewa, że jego tablice rejestracyjne zostały skradzione, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt na komisariacie policji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ prawdopodobnie złodziej ukradł tablice w konkretnym celu. Może wykorzystać je do kradzieży paliwa bądź innych przestępstw. Niezgłoszenie sprawy na policję może skutkować obciążeniem kierowcy za wszystkie czyny niedozwolone dokonane przez złodzieja.

Aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemności związanych z kradzieżą tablic, najlepszym rozwiązaniem jest przerejestrowanie pojazdu. W tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji w miejscowości Chrostkowo wraz z zaświadczeniem wydanym na komisariacie. Cała procedura kosztuje 180,50 zł

Kradzież tablic rejestracyjnych a ubezpieczenie

Kierowca, który posiada ubezpieczenie AC i padł ofiarą kradzieży tablic rejestracyjnych, powinien zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Może on wymagać okazania zgłoszenia kradzieży na policję. Zdarza się, że w ramach ubezpieczenia asisstance takiemu kierowcy będzie przysługiwał samochód zastępczy, z którego będzie mógł korzystać do momentu przerejestrowania swojego pojazdu.

Kradzież tablic rejestracyjnych za granicą

W przypadku kradzieży tablic za granicą procedura postępowania jest bliźniaczo podobna do tej w Polsce - na początku należy zgłosić ten fakt na policję. Następnie kierowca będzie musiał zorganizować transport samochodu z powrotem do kraju, gdyż bez tablic rejestracyjnych nie może się nim legalnie poruszać po drogach. Po powrocie do Polski powinien skontaktować się w sprawie skradzionych tablic z lokalnym komisariatem policji, a następnie przerejestrować pojazd. 

Zgubienie tablicy rejestracyjnej

Niektórym kierowcom zdarza się także zgubić tablicę rejestracyjną. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku kolizji, wypadku, stłuczki lub wjechania pojazdem w dziurę na jezdni. Niestety, bardzo często kierowca dowiaduje się o tym po fakcie. Jeżeli wie, gdzie mógł zgubić tablicę, warto się po nią wrócić i jej poszukać. W ostateczności można także udać się na komisariat policji, do Wydziału Komunikacji w miejscowości Chrostkowo lub na komendę straży miejskiej - być może znalazca zaniósł tablice do jednego z tych miejsc. 

Jeżeli tablicy nie uda się odnaleźć, kierowca ma dwie możliwości: wnioskować o wydanie wtórnika tablicy lub przerejestrować pojazd. 


Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej

Wzór wniosku o wydanie lub zgłoszenie kradzieży tablicy rejestracyjnej

Wymagane dokumenty

Aby wyrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej, należy dostarczyć do urzędu:

Aby wyrobić wtórnik tablicy rejestracyjnej, należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Chrostkowo:

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Chrostkowo?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości Chrostkowo.

Kiedy złożyć wniosek?

Jak najszybciej, ponieważ jazda pojazdem bez tablic rejestracyjnych jest niezgodna z prawem.

Ile kosztują wtórniki tablic rejestracyjnych?
 

Rodzaj usługi Rodzaj pojazdu
Samochód Motocykl Motorower Ciągnik rolniczy, przyczepa
Tablica/tablice rejestracyjne 40/80 zł 40 zł 30 zł 40 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł
Opłata ewidencyjna 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł
RAZEM: 53/93 zł 53 zł 43 zł 53 zł

Dodatkowo, jeżeli kierowca zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, będzie musiał zapłacić 17 złotych.

Ile czeka się na wydanie wtórników tablic rejestracyjnych w miejscowości Chrostkowo?

Standardowy czas oczekiwania na wtórnik tablicy rejestracyjnej wynosi 7 dni roboczych.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - kradzież lub zgubienie tablic rejestracyjnych w miejscowości Chrostkowo?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Chrostkowo. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - kradzież lub zgubienie tablic rejestracyjnych