Dopisanie współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego Witonia - wzór umowy i wniosek [DOC, PDF] 2022

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu

Jeżeli właściciel pojazdu chce dopisać lub skreślić współwłaściciela pojazdu, może to zrobić w każdym momencie. Gdzie złożyć dokumenty, jaki jest czas oczekiwania i ile trzeba będzie zapłacić? Wszystkiego dowiecie się z poniższej instrukcji!

Kto może złożyć wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu (np. samochodu)?

Wniosek o dopisanie lub skreślenie współwłaściciela danego pojazdu może złożyć jego właściciel lub jego pełnomocnik, jeżeli posiada upoważnienie do rejestracji pojazdu.

Gdzie można złożyć wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu (np.samochodu) w miejscowości Witonia?

Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w wydziale komunikacji lub uprawień komunikacyjnych, odpowiednim dla miejscowości Witonia sprawdź dane teleadresowe.

Ile kosztuje dopisanie współwłaściciela pojazdu?

Ile kosztuje dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu?

Samo złożenie wniosku jest bezpłatne, jednak wnioskujący musi ponieść inne koszty. Opłatę należy uiścić w sytuacji, gdy wnioskujący korzysta z pełnomocnictwa. Wtedy musi zapłacić 17 złotych. Może być ono bezpłatne, gdy na pełnomocnika powołuje się męża, żonę, rodzica, dziecko, rodzeństwo, dziadków czy wnuki. 

Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany dowodu rejestracyjnego, trzeba będzie zapłacić także za nowy dokument (54 zł) oraz pozwolenie czasowe (13,50 zł). Pod uwagę trzeba brać także opłaty ewidencyjne.

Opłat można dokonać:

  • w kasie urzędu,
  • przelewem, na konto bankowe podane na stronie internetowej urzędu.

Przykładowy wniosek o dopisanie lub skreślenie

Jakie dokumenty należy przygotować?

Planując wizytę w urzędzie należy przygotować:

  • dokument potwierdzający przeniesienie części własności (np. umowa kupna sprzedaży samochodu, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, oświadczenie o wspólnocie majątkowej, umowa przewłaszczenia z banku),
  • wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu/ o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, 
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu - jeśli była wydana,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - (może być wydruk ze strony internetowej) - w przypadku prowadzenia firmy należy przynieść,
  • aktualne ubezpieczenie.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą być obecni przy składaniu dokumentów  w urzędzie. Jeżeli jeden z nich nie może się wówczas pojawić, można skorzystać z pełnomocnictwa, w formie upoważnienia do rejestracji pojazdu.

Ile trwa dopisanie współwłaściciela?

Ile czeka się na dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu (np. samochodu)?

W zależności od miejsca załatwiania sprawy, czas jej realizacji będzie się od siebie różnił. Informacje mogą zostać uzupełnione w dowodzie rejestracyjnym jeszcze tego samego dnia lub wnioskujący będzie musiał czekać do 30 dni od daty złożenia wniosku

Dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym wiąże się z jego wymianą, dlatego na ten czas otrzymuje się pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni. 

Wzór umowy o dopisanie współwłaściciela pojazdu

Wzór umowy o dopisanie współwłaściciela pojazdu sprowadza się do sporządzenia umowy darowizny części pojazdu. Na jej podstawie będzie można dopisać współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego podczas wizyty w wydziale komunikacji.


Gdzie załatwić sprawę dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu w miejscowości Witonia?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Witonia. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.