Dofinansowanie pobytu Ukraińca Krasne - wniosek PDF 2022

Dofinansowanie pobytu ukraińca

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną mogą liczyć na pomoc od państwa. Jak otrzymać dofinansowanie do pobytu obywatela Ukrainy? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Ile wynosi pomoc finansowa? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Kto może starać się o dofinansowanie w miejscowości Krasne?

Na pomoc finansową mogą liczyć gospodarstwa domowe oraz firmy w miejscowości Krasne, które przyjęły obywateli Ukrainy i zapewniają im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc finansowa dla rodzin, które przyjmą uchodźców wynosi 40 złotych dziennie za każdego obywatela Ukrainy przyjętego pod swój dach. W skali miesiąca można otrzymać około 1200 złotych za osobę. 

Wysokość świadczenia może zostać podwyższona przez wojewodę, jeżeli:

 • zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy,
 • podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Uwaga! Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz informacji zawartych we wniosku. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Jak długo można korzystać z pomocy finansowej?

Dofinansowanie będzie można pobierać przez maksymalnie 60 dni. Pomoc finansowa będzie wypłacana za cały okres, na który przyjęto obywateli Ukrainy. Oznacza to, że rodziny, które przyjęły Ukraińców przed terminem złożenia wniosku, otrzymają kwotę wyrównaną do dnia, w którym otoczono uchodźców opieką.

Uwaga! W indywidualnych przypadkach okres przyznawania świadczenia może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda.


Wniosek o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Wzór wniosku o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek do Urzędu Miasta/Gminy w miejscowości Krasne.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku, wniosek o pomoc finansową musi zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskującego:
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, 
 • liczba osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 16 marca

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze mają pojawić się na kontach wnioskujących nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia nie nastąpi?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywateli Ukrainy lub gdy informacje zawarte we wniosku okażą się nieprawdziwe.


Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie pobytu Ukraińca w miejscowości Krasne?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Gminy w miejscowości Krasne ul. Mickiewicza 23
06-408 Krasne

Otwarte w poniedziałek od 07:30

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48236710017 
Urząd Gminy w miejscowości Krasne Krasne 121
36-007 Krasne

Otwarte w poniedziałek od 07:30

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne
+48178555921 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne ul. Mickiewicza 23a
06-408 Krasne
+48236710216 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne Krasne 121
36-007 Krasne
+48178555932