Urząd Gminy Skrwilno - wydziały i kontakt

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno

Adres: ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48542700012 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno umożliwia załatwienie 50 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Skrwilno

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Skrwilno

Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Skrwilno

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Skrwilno petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Skrwilno

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Skrwilno 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Skrwilno, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Skrwilno, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Skrwilno. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Skrwilno

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Skrwilno

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Skrwilno, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Skrwilno i odpis aktu zgonu w miejscowości Skrwilno).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Skrwilno

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Skrwilno, podatek leśny w miejscowości Skrwilno i podatek rolny w miejscowości Skrwilno

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Skrwilno lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Skrwilno (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Skrwilno należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.