Zatwierdzenie zakładu – co to takiego?

2 czerwca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Chcesz wpisać swój zakład do rejestru zakładów? Może się zdarzyć, że prowadzona przez ciebie działalność będzie wymagała zatwierdzenia przez sanepid. Ten wymóg będzie obejmował przedsiębiorców, którzy produkują żywność lub prowadzą działalność gastronomiczną.

Zatwierdzenie zakładu – co to takiego?
Zatwierdzenie zakładu – co to takiego?

Kto musi się ubiegać o zatwierdzenie zakładu?

Według polskiego prawa, istnieje lista podmiotów, które muszą zatwierdzić swoją działalność przed ubieganiem się o wpis do rejestru zakładów. Wśród nich znajdują się producenci lub sprzedawcy żywności, niepochodzącej od zwierząt, sprzedawcy produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej oraz producenci lub sprzedawcy żywności, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce. Będą to zatem wszyscy przedsiębiorcy mający kontakt z żywnością – zaliczają się do tego również podmioty prowadzące restauracje, bary i kawiarnie. 

Złożenie wniosku

Wniosek w sprawie zatwierdzenia i wpisu zakładu do rejestru zakładów należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności – pamiętaj, że funkcjonowanie bez zezwolenia może grozić karami pieniężnymi! Dokumenty należy dostarczyć do powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności.

Gdzie złożyć wniosek, jeżeli nasza działalność jest ruchoma lub czasowa? W przypadku na przykład foodtrucków, które mogą zmieniać swoją lokalizację, dokumenty dostarczamy do stacji sanitarno-epidemiologicznej odpowiedniej ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalność przez zakład. Jeżeli prowadzimy działalność tymczasową (np. w postaci kiosków gastronomicznych czy straganów), wówczas wniosek składamy w stacji właściwej dla miejsca prowadzonej działalności. Rozpatrzenie dostarczonych dokumentów nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. 

Wniosek w tej sprawie można złożyć również listownie, na adres odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz przez Internet, za pośrednictwem usługi biznes.gov.pl. Korzystając z ostatniej opcji, musimy posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Kontrola sanepidu

Zatwierdzenie zakładu polega właśnie na pozytywnym przejściu przez zakład kontroli inspektorów sanitarnych. Jeżeli w jej trakcie urzędnicy nie znajdą żadnych nieprawidłowości, wówczas zakład zostanie zatwierdzony i wpisany do rejestru zakładów. Może się jednak zdarzyć, że inspektorzy dopatrzą się pewnych uchybień – gdy nie są one na tyle poważne, a zakład spełnia wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia, otrzymamy warunkowe zatwierdzenie zakładu, które jest ważne przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu – i usunięciu nieprawidłowości – należy ponownie złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i czekać na wizytę urzędników. Zakład może zostać zatwierdzony, ponownie warunkowo zatwierdzony na kolejne 3 miesiące lub niezatwierdzony przez szereg nieprawidłowości.

Opłaty i wymagane dokumenty

Procedura zatwierdzenia zakładu wiąże się z opłatami. Nie będą one konieczne, jeżeli podczas kontroli urzędnicy nie odnotują żadnych nieprawidłowości. Jednak jeżeli takowe się pojawią, wówczas będziemy zmuszeni zapłacić 52 złote za rozpoczęcie kontroli oraz 17 złotych za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania. Każda kolejna wizyta urzędników będzie musiała zostać opłacona w ten sposób. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dokonać zatwierdzenia i wpisu zakładu do rejestru zakładów? Zaskakująco, konieczne jest dostarczenie do stacji sanitarno-epidemiologicznej wyłącznie wniosku w tej sprawie. Przed złożeniem wniosku musimy jednak upewnić się, czy uzyskaliśmy wcześniej wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – bez tego uzyskanie wpisu do rejestru zakładów będzie niemożliwe.

Jeżeli w dostarczonym wniosku pojawią się jakiekolwiek braku lub błędy, wówczas zostaniemy wezwani do ich uzupełnienia bądź poprawienia. Dostaniemy na to co najmniej 7 dni. Jeżeli w tym okresie nie dokonamy wymaganych zmian, wniosek nie będzie rozpatrywany.

Musisz zatwierdzić swój zakład przed rozpoczęciem działalności? Zrób to razem z nami! Przygotowaliśmy instrukcję, która z pewnością będzie pomocna podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z zatwierdzeniem zakładu. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!

Przeczytaj także: Pamiętaj o wpisie zakładu do rejestru zakładów!