Wzór przemysłowy, czy wzór użytkowy – co zastrzec, aby zabezpieczyć produkt?

17 grudnia 2021 | Artykuł sponsorowany

Prawo własności przemysłowej daje możliwość wyboru odpowiedniego środka ochrony. Zastrzeżenie wzoru przemysłowego i zastrzeżenie wzoru użytkowego to dwie różne instytucje ochronne. Choć należą do zakresu prawa własności intelektualnej, to ich funkcje nie są takie same. Dlatego w celu jak najskuteczniejszego zabezpieczenia danego prawa, należy wybrać odpowiednią instytucję.

Wzór przemysłowy, czy wzór użytkowy – co zastrzec, aby zabezpieczyć produkt?
Wzór przemysłowy, czy wzór użytkowy – co zastrzec, aby zabezpieczyć produkt?

Dlaczego warto zabezpieczyć wzór?

Ciekawe wzornictwo lub zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, nowatorskich kształtów czy materiałów jest tym, co wyróżnia dany produkt na rynku. Niestety popularne towary często są kopiowane przez konkurencję, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji przedsiębiorcy. Plagiat może powodować spadek obrotów, a także skutkować utratą innowacyjności danej działalności gospodarczej. W rezultacie stanowi zagrożenie dla pozycji firmy na rynku. Z tego względu zaleca się rejestrację wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego, aby skutecznie zabezpieczyć swój produkt. 

Wzór użytkowy – chroni wygląd i rozwiązania techniczne

Wzór użytkowy to nowe rozwiązanie nadające się do przemysłowego zastosowania. Ma charakter techniczny, co wiąże się z jego kształtem bądź budową przedmiotu o trwałej postaci lub przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Dotyczy więc nie tylko zewnętrznej warstwy produktu, czyli jego wzornictwa czy ornamentacji, ale również technicznych rozwiązań znajdujących się w jego wnętrzu. Warunkiem rejestracji wzoru użytkowego jest nowość i możliwość przemysłowego zastosowania. Jako nowość rozumie się tutaj brak uprzedniego publicznego udostępnienia podobnego wzoru w obrocie prawnym przez inny podmiot.

Niejednokrotnie wzór użytkowy uznaje się za zbliżony do patentu. Dlatego często określa się go mianem „małego wynalazku”. 

Może być chroniony wyłącznie na wniosek uprawnionego.

Wzór przemysłowy – zabezpiecza design produktu

Druga dostępna możliwość to rejestracja wzoru przemysłowego, czyli każdego przedmiotu wytworzonego w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, który jest nowy i ma indywidualny charakter (artykuł 102 Prawa własności przemysłowej). Za indywidualny charakter uznaje się np. szczególne kontury, kształty, cechy linii, kolorystykę, fakturę, materiały, czy oryginalną ornamentację.

W tym przypadku mamy więc formę zabezpieczenia zewnętrznych cech produktu, a dokładniej – jego wyglądu. Nie zyskujemy ochrony konstrukcji wewnętrznej przedmiotu, czyli innowacyjnych rozwiązań technicznych, których nie widzimy na pierwszy rzut oka. Dlatego jako wzór przemysłowy rejestruje się np. odzież, rowery, samochody, opakowania produktów, logo firmowe, sygnety, długopisy.

Prawo ochronne na szczeblu krajowym lub unijnym jest udzielane na wniosek uprawnionego (wniosek składa się wraz z załącznikami).

Co wybrać – wzór użytkowy czy wzór przemysłowy?

W przypadku rejestracji wzoru przemysłowego możemy chronić design produktu, za to wzór użytkowy zabezpiecza nie tylko warstwę zewnętrzną, ale i techniczną. Druga opcja daje więc szersze pole ochronne. Niestety rejestracja znaku użytkowego jest znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna. Znacznie łatwiej jest zastrzec wzór przemysłowy. Warto pamiętać również, że można skorzystać z obu tych instytucji jednocześnie.

Jeśli chcesz chronić swój produkt i zyskać pomoc w wyborze odpowiedniej formy zabezpieczenia oraz w procesie rejestracji, skorzystaj z pomocy ekspertów od prawa własności intelektualnej. Rzeczowe informacje znajdziesz na portalach branżowych oraz stronach specjalistycznych, jak choćby: https://rpms.pl/.