Nowo mianowany menedżer - jak ułatwić mu start w nowej roli?

7 stycznia 2021 | Artykuł sponsorowany

Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji lub po awansie, nowo mianowany menedżer musi rozpocząć wykonywanie codziennych obowiązków. Szczególne znaczenie mają tutaj szkolenia, programy dla talentów, a także stawianie na rozwój pracownika. Jak ułatwić start nowemu menedżerowi i jakie mieć wobec niego oczekiwania? Podpowiadamy.

Nowo mianowany menedżer - jak ułatwić mu start w nowej roli?
Nowo mianowany menedżer - jak ułatwić mu start w nowej roli?

Nowo mianowany menedżer - wdrożenie w rolę

Podstawowym elementem wdrażania nowo mianowanego menedżera w rolę jest onboarding, czyli zespół różnorodnych działań, na które składają się szkolenia, warsztaty rozwojowe i poznawanie swojego zespołu, obowiązków i całej organizacji. Oczywiście menedżerowie, którzy wcześniej pracowali w danej firmie i awansowali, zwykle znają kulturę organizacyjną i rozumieją misję oraz wizję przedsiębiorstwa. W innych przypadkach konieczne jest dodatkowe wdrożenie nowego menedżera. Poza procesem onboardingu, pracodawca powinien wykorzystać także inne narzędzia, na przykład e-learning oraz nowoczesne szkolenia. Ważne jest ćwiczenie przede wszystkim kompetencji miękkich takich jak efektywna komunikacja z innymi, zarządzanie czasem własnej pracy, zmniejszenie stresu, stawianie innym celów, motywowanie pracowników. 

Jak ułatwić start nowemu menedżerowi?

Bardzo ważne jest wsparcie przełożonego, na przykład dyrektora danego działu, który dobrze zna zespół podlegający nowemu menedżerowi, a także rozumie obowiązki i zadania na tym stanowisku. Spore znaczenie ma także stawianie na rozwój menedżera, i to nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma kształtowanie odpowiedniej osobowości i charakteru kierownika, jego sposobu zachowania i podchodzenia do problemów. Przełożony menedżera powinien więc od razu określić jasno obowiązki na danym stanowisku pracy, a także powinien dzielić się swoimi doświadczeniami. Ta druga metoda wiąże się ściśle ze szkoleniem stanowiskowym, która ułatwia nowym menedżerom wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie pracownikami. Organizacje nie powinny zapominać o młodych menedżerach i koncentrować się tylko na pracownikach szeregowych. Spore znaczenie ma więc zadbanie o to, aby nowo mianowani menedżerowie mogli swobodnie się rozwijać i brać udział w różnych szkoleniach - zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych. Szukając szkoleń możemy skorzystać z portalu https://eventis.pl publikującego informacje o nadchodzących szkoleniach, kursach i konferencjach dla biznesu. Innym przykładem wspierania nowych kierowników jest coaching i mentoring, czyli nowoczesne metody, wspomagające rozwój menedżerów. Możliwe jest także zaangażowanie nowej osoby do programu dla talentów, w trakcie którego taki menedżer może brać udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i rozwijać się zawodowo. 

Najważniejsze oczekiwania wobec menedżera

Badania Instytutu Gallupa wykazały, że tylko 1 na 10 osób posiada naturalny talent do kierowania innymi ludźmi. Właśnie dlatego start nowo mianowanego menedżera i jego pierwsze tygodnie w pracy, mogą być sporym wyzwaniem. Zwykle pracodawcy mają różnorodne oczekiwania wobec nowo mianowanych menedżerów. Istnieje przynajmniej pięć wymiarów talentu menedżerskiego, które należy od samego początku szkolić i rozwijać, a do tych wymiarów można zakwalifikować: motywowanie innych, asertywność, branie odpowiedzialności za innych i siebie, budowanie relacji, podejmowanie decyzji. Dodatkowo menedżer powinien wiedzieć, w jaki sposób stawiać cele i oceniać innych ludzi. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma inwestowanie w szkolenia dla nowo mianowanych menedżerów, którzy nie zawsze wiedzą, w jaki sposób kierować zespołem pracowników, jak zarządzać celami i jak motywować podwładnych.