Czym jest sukcesja firmy i jak oddziaływuje na kontynuowanie działalności?

24 listopada 2021 | Artykuł sponsorowany

Wiele przedsiębiorców na swojej drodze prowadzenia firmy styka się z takim pojęciem jak sukcesja. Sukcesja firmy w wielu przypadkach dotyczy przekazania firmy lub udziałów firmie następnemu pokoleniu. Przedsiębiorcy, którzy przez całe życie budowali wielkość swojego biznesu, naturalnie chcą oddać go w ręce swoich dzieci, zwłaszcza w późniejszym już wieku. Sprawdź, czym jest sukcesja firmy i jak oddziaływuje na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Czym jest sukcesja firmy i jak oddziaływuje na kontynuowanie działalności?
Czym jest sukcesja firmy i jak oddziaływuje na kontynuowanie działalności?

Czym jest sukcesja firmy?

Sukcesja to nic innego jak następstwo prawne, a w kontekście firmy oznacza to nabycie prawa, w wyniku którego dochodzi do relacji między poprzednikiem a nabywcą. W wielkim skrócie jest to po prostu przekazanie biznesu. Następca prawny otrzymuje ogół praw i obowiązków dotychczasowego właściciela firmy lub jego udziałowca. Sukcesję przedsiębiorstwa wykonuje się przede wszystkim w celu zabezpieczenia aktywów netto i wszystkich innych składników firmy np. po śmierci właściciela danego biznesu. Warto zaznaczyć, że odpowiednio przeprowadzony proces sukcesji, pozwala na zachowanie niezmienności dotychczasowego biznesu. A to ma ogromny wpływ na zachowanie miejsc pracy, wartości firmy i oczywiście zabezpieczenie materialne osób, które pozostają na utrzymaniu zmarłego właściciela firmy. Aby jednak dokonać całego procesu ważna jest wycena przedsiębiorstwa. Wyceny wartości firmy może dokonać specjalizująca się w tym kancelaria prawna. Wycena spółki na potrzeby sukcesji to niezwykle ważna kwestia.

Wycena spółki i firmy sukcesja - jakie są metody?

By dokonać sukcesji firmy, należy najpierw podjąć się wyceny przedsiębiorstwa, która określi realną wartość firmy. Zazwyczaj wycena firmy kojarzy się z określeniem składników majątku właściciela biznesu, po to by w rezultacie dokonać sprzedaży firmy. Wycena wartości przedsiębiorstwa jest również ważna przy podjęciu się sukcesji. Biorąc pod uwagę kwestie wyceny przedsiębiorstw należy wspomnieć jakie są metody wyceny. Należy wymienić przede wszystkim metody majątkowe, metody porównawcze i metody dochodowe. Cały proces wyceny leży w rękach profesjonalistów potrafiących ująć profil prowadzonej działalności, by odpowiednio określić przepływy pieniężne, tak ważne w zdefiniowaniu majątku firmy.

Wartość przedsiębiorstwa - kto się zajmuje ustaleniem kapitału?

Czy kancelaria prawna może podjąć się wyceny spółki na potrzeby sukcesji? Odpowiedź brzmi tak - zarówno wycena spółki, jak i wycena spółki na potrzeby sukcesji to domeny kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym. Przed podjęciem decyzji o wyborze obsługującej nas kancelarii prawnej warto sprawdzić, czy dana kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu wyceny spółek i obsłudze klientów prowadzących działalność gospodarczą. Taka kancelaria prawna wie jakich metod wyceny użyć, a także będzie wiedzieć, że przeprowadzenie analizy wartości rynkowej musi odnosić się również do tego, jaki model biznesowy został przyjęty w danym przedsiębiorstwie, z którym rozpoczęła się współpracy przy wycenie.

Sukcesja - kogo dotyczy?

Należy podkreślić, że sukcesja w swoim zakresie dotyczy spółki prawa handlowego oraz biznesu osoby fizycznej (bez względu na formę prawną jej prowadzenia). Sukcesja prowadzonego biznesu przez osobę fizyczną dotyczy zarówno osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak i spółek tych osób.