Pierwsze Mieszkanie: Nowy program mieszkaniowy w 2023 roku

6 lutego 2023 | 4 min. czytania

Pierwsze Mieszkanie to nowy program mieszkaniowy, który polski rząd chce wprowadzić w 2023 roku. Program ma wesprzeć osoby do 45. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Ma opierać się na dwóch rozwiązaniach — Bezpiecznym Kredycie 2% oraz Koncie Mieszkaniowym.

Pierwsze Mieszkanie: Nowy program mieszkaniowy w 2023 roku
Pierwsze Mieszkanie: Nowy program mieszkaniowy w 2023 roku

Założenia programu Pierwsze Mieszkanie

Według polskiego rządu program Pierwsze Mieszkanie ma poprawić finansowe możliwości kupna mieszkania przez znaczną część obywateli, a tym samym zwiększać rynek zbytu dla budowanych mieszkań.

Chcemy zadbać o to, żeby mieszkanie był w stanie kupić każdy polski obywatel. Dlatego pracujemy nad programem Pierwsze Mieszkanie, które ma pomóc w zakupie pierwszego M, osobom, które jeszcze go nie mają — mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Z programu mogą skorzystać ci, którzy planują zakup pierwszego mieszkania w najbliższym czasie np. w ciągu roku, jak i ci, którzy myślą o tym w dłuższej perspektywie. Program, przewidujący rządowe dopłaty do kredytów o stałej stopie procentowej.

Dla kogo jest program Pierwsze Mieszkanie? 

Projekt jest dla osób do 45. roku życia, które planują zakup swojego pierwszego mieszkania, które może być kupione z rynku pierwotnego oraz wtórnego. Co więcej, nie obowiązuje żaden limit metrażu lokalu, ani też określony próg dochodowy. 

Należy pamiętać, że Pierwsze Mieszkanie nie obejmuje osób, które wcześniej miały swoje mieszkanie, ale je sprzedały. Wyłączeni są też tzw. flipperzy, czyli osoby, które wyszukują na rynku nieruchomości mieszkań w zaniżonej cenie, by sprzedać je z maksymalnym zyskiem po uprzednim podniesieniu ich wartości przez odnowienie, remont, etc.

Filary programu Pierwsze Mieszkanie

Rząd przygotował pewne filary, na których che oprzeć nową ideę mieszkaniową. Są to: 

  • Bezpieczny Kredyt 2%, 
  • Konto Mieszkaniowe. 

Oba instrumenty to kompleksowe rozwiązania skierowane do osób, które planują zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, albo jego budowę. Pierwszy skierowany jest do osób, które aktualnie są gotowe nabyć pierwsze mieszkanie, a drugi dla tych, które planują zakup w perspektywie następnych lat. 

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Osoby do 45. roku życia, będą mogły uzyskać kredyt do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł. Osoba ubiegająca się o kredyt będzie mieć gwarancję, że wysokość oprocentowania kredytu wyniesie 2%. Pozostałą część dopłaci państwo. 

Czym będzie Konto Mieszkaniowe?

Będzie to forma konta oszczędnościowego. Oprócz osób, które nie posiadają mieszkania, z tego rozwiązania będą mogły również skorzystać duże rodziny mieszkające w zbyt ciasnych lokalach. Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat

Strona rządowa — gov.pl — podaje zasady dotyczące Konta Mieszkaniowego: 

  • minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie),
  • w każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji,
  • możliwe wpłaty w różnej wysokości,
  • minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa (brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach),
  • konto można założyć od 13. roku życia,
  • w przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończy się przed 25. rokiem życia, termin ten zostanie przedłużony do osiągnięcia 30. roku życia.

Kiedy nowy program mieszkaniowy wejdzie w życie? 

Rządowy pomysł ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku. Program Pierwsze Mieszkanie został skierowany do konsultacji i opiniowania.