Pierwsze emerytury po waloryzacji zostały wypłacone!

6 marca 2023 | 2 min. czytania

Od 1 marca 2023 świadczenia emerytalne wzrosły o 14,8%. W tym roku jest to waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wynosi 250 zł brutto.

Pierwsze emerytury po waloryzacji zostały wypłacone!
Pierwsze emerytury po waloryzacji zostały wypłacone!

Wyższe świadczenia emerytalno-rentowe

Świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Ma to związek z wyrównaniem utraty wartości świadczeń wynikających z inflacji. W tym roku waloryzacja jest wyjątkowo wysoka, ponieważ wynosi 14,8%. Co więcej,  jest ona kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Należy pamiętać, że waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatkowe pieniądze. 

O ile wzrosły emerytury i renty?

Jesteśmy przygotowani do wypłacania zwaloryzowanych świadczeń od 1 marca. Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł – wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Minimalna emerytura wynosi teraz 1588,44 zł, ponieważ została zwiększona o gwarantowane 250 zł. Prawo do niej mają emeryci, którzy osiągnęli odpowiedni staż ubezpieczeniowy (kobieta – 20 lat, mężczyzna – 25 lat). Kwota 1588,44 zł brutto, to również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna oraz renta rodzinna.

Zmianie uległy również:

  • minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1191,33 zł brutto
  • świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto,
  • dodatki i świadczenia pieniężne – np. dodatek pielęgnacyjny, który wynosi po waloryzacji 294,39 zł.

Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń wyniósł ok. 44,15 mld zł.

13. emerytura 

W tym roku zostanie wypłacona również 13. emerytura, która wynosi tyle, co najniższa emerytura po waloryzacji, czyli 1588,44 zł brutto. Taką kwotę otrzyma każdy emeryt i rencista bez względu na to, czy jego właściwe comiesięczne świadczenie jest wyższe lub niższe. „Trzynastka” na konto emerytów i rencistów wpłynie w kwietniowym rozliczeniu. To świadczenie również nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków.


Powiązane sprawy