Nowy program od 2022 roku – 400 zł na dziecko

27 grudnia 2021

Już od 1 kwietnia przyszłego roku ruszy nabór wniosków w ramach nowego programu ZUS. W jego ramach wnioskującym zostanie przyznane dofinansowanie do 400 złotych miesięcznie, na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub będące pod opieką dziennego opiekuna.

Nowy program od 2022 roku – 400 zł na dziecko
Nowy program od 2022 roku – 400 zł na dziecko

Dofinansowanie na dziecko w żłobku

Dobra wiadomość dla rodziców – od 1 kwietnia można składać do ZUS wnioski o dofinansowanie, które może wynieść maksymalnie 400 złotych miesięcznie, ale nie więcej, niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców. Można je otrzymać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub takie będące pod opieką dziennego opiekuna. Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmie jednak płatności za wyżywienie.

Kryteria przyznania

W przypadku tego świadczenia, nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Na dofinansowanie będą mogły liczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice na każde dziecko, lecz tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie zostanie wypłacone z wyrównaniem do 1 stycznia 2022 roku, jeżeli dziecko w tym czasie spełniało kryteria jego przyznania. Pieniądze będą trafiały bezpośrednio do placówki, nie na konta bankowe rodziców.