Już można składać wnioski w ramach programu 500 plus!

8 lutego 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Od początku lutego można składać wniosek o przyznanie lub przedłużenie prawa do otrzymywania świadczenia Rodzina 500 plus. Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia finansowego? Gdzie złożyć wniosek i do kiedy należy to zrobić?

Już można składać wnioski w ramach programu 500 plus!
Już można składać wnioski w ramach programu 500 plus!

Możliwość składania wniosków już dostępna!

W tym roku zmieniły się terminy składania wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus. Od 1 lutego rodzice mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP, emp@tia lub bankowości elektronicznej. W pandemicznej rzeczywistości jest to najbezpieczniejszy sposób na uzyskanie prawa do świadczenia. Rodzice zainteresowani tradycyjną formą złożenia dokumentów będą musieli poczekać do 1 kwietnia – wówczas zostanie uruchomiony nabór wniosków w urzędach gminy. Istnieje również możliwość wysłania wniosku na adres urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej

Wypłata świadczenia

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, a nie jak dotychczas od 1 października do 30 września. Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek, uzależniony będzie termin wypłaty świadczenia. Szczegółowe terminy zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Termin złożenia wniosku Wypłata świadczenia
Do 30 kwietnia 2021 r. Do 30 czerwca 2021 r.
Od 1 maja do 31 maja 2021 r. Do 31 lipca 2021 r.
Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. Do 31 sierpnia 2021 r.
Od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. Do 30 września 2021 r.
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. Do 31 października 2021 r.

Zatem jeżeli rodzicom zależy na jak najszybszym otrzymaniu świadczenia, warto złożyć wniosek przed 30 kwietnia! 

Prawo do świadczenia

Kto może starać się o otrzymanie świadczenia 500 plus? Mogą to być rodzice dziecka, które nie ukończyło 18 lat. Wniosek może złożyć również opiekun prawny lub faktyczny oraz dyrektor domu pomocy społecznej. O otrzymanie świadczenia mogą się również starać rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Istnieją jednak przesłanki, przez które świadczenie nie może zostać przyznane. Z 500 plus są wykluczone dzieci, które pozostają w związku małżeńskim, mają ustalone prawo świadczenia na własne dziecko lub przysługuje mu podobne świadczenie za granicą. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że prawo do świadczenia może zostać w każdym momencie odebrane. Będzie to konsekwencja podania we wniosku fałszywych dochodów, niezgłoszenie zmiany zatrudnienia i dochodu rodziny. Świadczenie zostanie również zawieszone w sytuacji trafienia dziecka do placówki zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. ośrodka wychowawczego) lub pieczy zastępczej. Ważne jest zatem, aby powiadamiać o wszelkich zmianach, które mają wpływ na przyznawanie świadczenia.


Powiązana sprawa